top of page

TİTCK İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCILIĞINA BAŞVURUMUZ


23/12/2020

TEİS2020-136

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCILIĞINA

ANKARA

Konu: Pandemi nedeniyle oluşan mücbir sebepten dolayı depolara ilaç iade etmek isteyen üyelerimizin yaşadığı sorunlar hk.


Bilindiği üzere Covid-19 virüsünden kaynaklı pandemi nedeniyle günlük hayatta birçok kısıtlamaya gidilmiştir. Bu kısıtlamalar nedeniyle de birçok poliklinik ve aile hekimliği ayaktan hasta kabul etmemiş, bu tarz sağlık kurumlarına yakın yerlerde hizmet veren eczanelerdeki günlük reçete adetleri de düşmüştür. Eczanelerimizin raflarındaki ilaçlar satılamamış ve son kullanma tarihleri dolmasına bir yıldan az süre kalmıştır.


Sendikamıza eczanelerden gelen bildirimlere göre, eczanelerin stoklarında bulunan ilaçların depoya geri iade taleplerinde, ilaç tedarik ettikleri ecza depolarınca son kullanma tarihlerinin dolmasına bir seneden fazla süre olması ve son 90 gün içinde alınmış olması şartı arandığı bildirilmektedir.


Bu ürünlerin depolarca iadesi kabul edilmez ise son kullanma tarihleri geçecek ve ciddi ilaç israfı yaşanacak, üyelerimiz telafisi mümkün olmayan maddi kayıplarla karşı karşıya kalacaktır. Oysa bu ilaçların ecza depolarına iade edilmesiyle başka eczanelerce satın alınması sağlanabilecek, dolayısıyla mili servet korunacağı gibi üyelerimizin ve meslektaşlarımızın maddi kayıp yaşaması da önlenecektir.


6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanunun 24 Maddesi’nde ”İlaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur “ denilmektedir. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında yönetmeliğinin 27. Maddesinde; “(1) Eczaneler tarafından beşeri ilaçların alışı, satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde yahut eczanenin kapanması halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde Kurumca uygulanan ilaç takip sisteminin kullanılması ve bu sisteme bildirim yapılması zorunludur. İlaç takip sisteminin kapsamına alınacak diğer hususlar ile kayıtlara ilişkin esaslar Kurumca belirlenir. (2) Beşeri ilaçların ilaç takip sistemi üzerinden satış, mal iade, takas bildirimi yapıldığı alıcı ile bu bildirime dair düzenlenen belgelerde belirtilen alıcının aynı olması zorunludur. “denilmektedir.


İlaçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu’nun 28. Maddesinde de; “iadelere ait kayıtlar tutulmalıdır. Mes’ul müdürün veya yetkilendirilmiş kalite güvencesi sorumlusunun, yazılı prosedürlere uygun olarak, iade ürünlerin satılabilir stoklara dönebileceğini yazılı olarak bildirmesinden sonra, bu ürünler stoklara “ilk giren, ilk çıkar” ilkesini sağlayacak şekilde dâhil edilir.” denilmektedir.


Dolayısıyla, ecza depolarının uyguladığı süre kısıtlaması durumunun ne mevzuatta ne de güncel hayatta bir dayanağı bulunmamaktadır. Covid-19 virüsüne bağlı olarak yaşanan olağan üstü koşulların “mücbir sebep” olarak görülerek eczanelerin miad sorunu vb. herhangi bir gerekçeye tabi tutulmaksızın ilaçları aldığı ecza deposuna ya da çalıştığı bir başka ecza deposuna iade işlemi yapabilmesi için İTS’de gerekli düzenlemenin yapılmasını ve ilaç iadesinde sorun yaşanmaması için de durumun ecza depolarına bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Kommentarer


bottom of page