top of page

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDIKASI

TEİS

Sendikanın adı TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI’ dır.
Kısa adı ise “ TEİS ”  tir.
Sendikanın Merkezi : ANKARA’ dır.
Sendikanın Adresi : Ziyabey cad.31/2 BALGAT/ ANKARA adresindedir. 

 

Sendika Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olup; faaliyet gösterdiği iş kolu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş koludur.


Sendikanın amacı, kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan gerçek kişi eczacı işverenlerin hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmek;
Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve diğer tüm eczacıların ekonomik, demokratik, kültürel, iktisadi, sosyal, mesleki, hukuksal haklarını ve çıkarlarını korumak geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak bu yönden müşterek menfaatlerini korumak ve müşterek menfaatler yönünden üyelerini temsil etmek; sağlık kolundaki planlamadan uygulamaya kadar tüm faaliyetlere, tüm eczacı işverenlerin söz ve karar sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlamak, eczane sahibi eczacıların daha verimli ve uyumlu çalışma imkânlarına sahip olabilmeleri için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmaktır.


Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlkelerinin yaşatılması ve Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bağımsız İşveren Sendikaları

https://www.csgb.gov.tr/sendikalar/isci-isveren/

bottom of page