top of page

SGK KILAVUZU

(GÜNCELLEME: 22/03/2024)

 

Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır; 

 • 2.794.233 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,

 • 2.794.233 TL'den 3.492.791 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim

 • 3.492.791 TL'den 4.191.349 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %1,30 indirim

 • 4.191.349 TL'den 5.867.889 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %1,60 indirim

 • 5.867.889 TL'den 6.985.582 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %2,25 indirim

 • 6.985.582 TL'nin üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından %2,50 indirim

Bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına 

 • 1.676.540 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 16,03 TL

 • 1.676.540 TL'den 2.794.233 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 10,79 TL ,

 • 2.794.23 TL'den 3.492.791 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 8,98 TL ,

 • 3.492.791 TL'den 4.191.349 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 6,90 TL ,

 • 4.191.349 TL'den 5.867.889 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 6,67 TL ,

 • 5.867.889 TL'den 6.985.582 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 6,30 TL ,

 • 6.985.582 TL'nin üzerinde satış hasılatı olan eczacıya 6,26 TL , hizmet bedeli ödenir.

SGK Medula İlaç Provizyon Sistemi ile ilgili teknik destek: eczane@sgk.gov.tr

SGK Medula Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi ile ilgili teknik destek: TMdestek@sgk.gov.tr

Protokolden Önemli Hatırlatmalar

 • Reçete İşlemleri

•Reçetedeki medula takip numarası, protokol numarasıyerine kullanılabilir. (Prt.3.2.1)

•Manuel reçetede barkod üzerindeki tarih ile hekimin el yazısı olarak belirttiği tarih arasında farklılık varsa hekimin el yazısı esas alınır. (Prt.3.2.1)

•Yalnızca yatan hasta reçetelerinde başhekim onayı aranır. (Prt.3.2.1)

•Reçete arkasında reçeteyi alan kişinin; Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, ... kalem ... kutu ilacı aldım kaşesi ve imza/parmak izi (okuma yazma bilmiyor ise) bulunması zorunludur. (Prt.3.2.2)

 

•Majistral ilaç formülünde kurumca ödenmeyen bir ilaç var ise bu ilaca ait barkodun/karekodun reçeteye eklenmesine gerek yoktur. (Prt.3.2.5)

 

•Manuel ve Elektronik Reçetelere medula reçete çıktısı eklenmesine gerek yoktur. (Prt.4.1)

 

•Reçeteye etkin madde yazılmış ise piyasadaki en ucuz bedelli ilaç verilir. (Prt.3.8.4)

 

•Farmasötik eşdeğer olup medula sisteminde eşdeğer ürün grubunda yer almayan ilaçlar eşdeğer kaşesi ile karşılanabilir. (Prt.3.2.12)

 

•Bilgisayar çıktısı reçetelerde birden fazla kutu belirtilmişse miktarın ayrıca yazı ile yazılmasına gerek yoktur. (Prt.3.2.6)

 

•Raporlu bir ilacın verildiği reçetede teşhis yok ise rapor teşhisi reçete teşhisi sayılır. (Prt.3.2.14)

 

•Medula Eczane sisteminde şeker ölçüm çubukları ve insülin iğne ucu reçeteleri gibi ÜTS üzerinden satış bildirimi yapılan tıbbi malzemeler için kupür ibrazına gerek yoktur. Hem barkod hem de karekod bulunuyorsa ikisinin birden reçete çıktısınayapıştırılması gerekmektedir. (Prt.3.2.15.5)

 

•Reçete içeriği bölünemez, yazılı tüm ilaçlar aynı eczane tarafından karşılanır. (Prt.3.6)

 

•Reçetede yazılan ampul adedi kadar enjektör verilir, ayrıca bir ibare aranmaz.(Manuel reçetelerde enjektör teslimine ilişkin reçete arkasına kayıt belirtilir.) (Prt.3.9)

 

•İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenir. (Prt.3.9)

 

•Yatan hasta için enjektör, insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuk bedelleri ödenmez. (Prt.3.9)

 

•Reçeteye yazılan ilaca ait ambalaj miktarı belirtilmemiş ise en küçük ambalaj verilmelidir. (Prt.3.11)

 • E-Reçete İşlemleri

•Elektronik reçete medula sistemine işlenirken TC kimlik numarası ile medula takip numarası veya elektronik reçete numarası kullanılır. (Prt.3.2.15.1)

 

•Elektronik reçete kaydı sırasında ilacı teslim alan kişiye ait TC kimlik numarası girilmesi durumunda ilaç kişiye teslim edilmiş sayılır ve ayrıca belge aranmaz. (Prt.3.2.15.2)

 

•Manuel reçetelerde, e-reçete yazılamama gerekçesi belirtilmesi zorunlu değildir. (Prt.3.2.15.6)

 

•E-reçete olarak düzenlenmiş ve kağıt olarak hastaya verilmiş reçeteler manuel olarak medula eczane sistemine kaydedilebilir. (Prt.3.2.15.7)

 

•E-reçetelere ait herhangi bir çıktı fatura ekinde gönderilmez.(Kupürlü ilaç içeren reçeteler hariç) (Prt.4.1)

 

 • İade-Kesinti İşlemleri

•Reçetede kayıtlı ilaca ait kupürün bulunmaması durumunda bir sözleşme döneminde 2 kere olmak şartı ile tamamlanmak üzere eczaneye iade edilmelidir. (Prt.3.3.1)

 

•Barkod ve kaşe üzerindeki hekim isimlerinin farklı olması iade sebebidir. . (Prt.3.3.1)

 

•İade edilen reçetelerde düzeltme işlemi hastanede reçeteyi yazan doktor yoksa başhekimce, aile hekimliğinde reçeteyi yazan aile hekimi yoksa yerine görev yapan hekimce yapılabilir. (Prt.3.3.2)

 

•Reçete ekinde bulunan fazladan eklenmiş kupür ve barkodlar eczacıya iade edilmez. (Prt.3.12)

 

•Hastaya ait SUT’a uygun geçerli rapor var ve sehven uygun olmayan rapor seçilmişse bu reçeteye kesinti uygulanamaz. (Prt.3.15)

 

•İade edilen reçete eczacıya teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde düzeltilmelidir. İlgili hekime bu sürede ulaşılamadığı belgelenir ise, ek 15 işgünü süre verilebilir. (Prt.4.3.2)

 

•Kesinti mesajının sisteme düştüğü günü takip eden ilk 5 iş günü içinde kuruma itiraz yapılabilir. (Prt.4.3.4)

 

•Eczacının sevk işlemlerine dair sorumluluğu yoktur, bu konuda kesinti uygulanamaz. . (Prt.3.1)

 • Cezai İşlemler

•Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde (e-reçete olarak düzenlenenler hariç) bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da ilacı alana teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilacı alana ait olmadığının denetim ile tespitinin kesinlik kazanması halinde, reçete bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın veya ilacı teslim alan kişinin ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.(Prt.5.3.2)

•Kurum, İl Sağlık Müdürlüğü veya Eczacı Odası tarafından eczanede yapılan denetimde, reçete sahibi veya ilacı alan kişiye teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.(Prt.5.3.5)

•Kuruma fatura edilen reçetede ya da reçete ekinde bulunması gereken belgelerde (e-reçete ve/veya e-rapor olarak düzenlenenler hariç) (tıbbi bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları tarafından tahrifat yapıldığının ve Kurum zararının oluştuğunun tespiti halinde, reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.(Prt.5.3.8)

Kurumca yapılan incelemeler neticesinde provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacıya ilk uyarı tebliğ edilir. İlk uyarının tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacıya ikinci uyarı tebliğ edilir. İlk uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, ikinci uyarıdan sonra fiilin yeniden (üçüncü kez) işlendiğinin tespit edilmesi halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda sehven yapıldığının tespit edilmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.(Prt.5.3.9)

Eczacı ya da eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Ancak, söz konusu sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte raporun eczacı yada eczane çalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura edildiğinin yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde, bu madde hükmü uygulanmaz.(Prt.5.3.10)

•Muayene katılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın ilaç almasını engellemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla reçete girilip silinmesi fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan her işlem için fiile iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 100 (yüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Maddede sayılan fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde cezai şart miktarı 300 (üç yüz) TL olarak uygulanır. Bir sözleşme döneminde 1 reçetede tespit edilmesi halinde cezai şart uygulanmaz. (Prt.5.3.14)

 • Fatura İşlemleri

•Her ayın ilk ve son gününü kapsayan reçetelere ait fatura ayın son gününe kesilmelidir. (Prt.4.1)

•Fatura kesilen aya ait belgeler sonraki ayın ilk 15 günü kuruma teslim edilir. 15. gün tatil gününe denk gelirse takip eden ilk iş günü teslim edilebilir. (Prt.4.2.1)

•Kan ürünü ve Hemofili reçeteleri Ayın 1-15’i arasında karşılanmış ise 15’ inde faturası kesilip sonraki 3 iş günü ,16’sı ile ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise ay sonu fatura kesilerek sonraki ayın ilk 3 iş günü içinde teslim edilebilir. (Prt.4.2.1)

•Zamanında teslim edilmeyen faturalar teslim alındığı ayın ödemesi ile ödenir. Örn: Ocak ayına ait reçetelerin faturası, Şubat ayının 15’inde teslim edilmez ve Mart 15’e kadar teslim edilirse Şubat ayına ait reçetelerin ödeme zamanında ödemesi yapılır. (Prt.4.2.2)

•Reçete, fatura, ve fatura eki belgelerin sorumluluğu kuruma teslim edilene kadar eczacıdadır. Örn: Kargo tarafından kuruma teslim edilmeyen belgenin sorumluluğu eczacıdadır. (Prt.4.2.3)

 • Diğer İşlemler

•Sigortalının medulaya kayıtlı kişisel sağlık verileri üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. (Prt.3.16)

•Kurumca yapılan inceleme ve tahkikat sonucu verilen cezai şart tutarı tebliğ tarihini takip eden 15 iş günü içinde eczacının talebi ile 6 eşit taksitte tahsil edilebilir. (Prt.6.19)

•Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligat eczacıya yapılmış sayılır. (Prt.7.3)

•Eczacı eczanesini devir/nakil/askıya alma/kapama durumunda 15 iş günü içinde kuruma bildirmek zorundadır. (Prt.7.5)

•Eczacının kuruma kargo ile belge göndermesi durumunda kargoya teslim tarihi kuruma teslim tarihi sayılır. (Prt.7.7)

•Medula Eczane şifresinin unutulması halinde kuruma yapılacak yeni şifre talebi için 50(Elli) TL bedel alınır. (Prt.7.14)

•Örnekleme yöntemini tercih eden eczacıya ilgili yöntemle seçilen reçeteler sistemde gösterilir. (Prt.4.3.1)

•Kurum reçete incelemeleri için provizyon sistemi üzerinden yapılan bildirimler esastır. (Prt.4.3.3)

•Kurumca incelenip kesilen reçeteye ilişkin uyarı hata oranı A ve C grubu için %3, B grubu için %5 in üzerinde ise reçetelerin tamamının incelenmesi talep edilebilir. (Prt.4.3.4)

 

bottom of page