top of page

Neden TEİS Üyesi Olmalısınız?
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen eczacılar tarafından 2006 yılında Ankara'da kurulmuş, bağımsız bir işveren sendikasıdır. TEİS, eczane eczacılarının kendi istekleri ile üye oldukları bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 

Neden TEİS üyesi olmalısınız:

Hak ve Menfaatlerin Korunması
TEİS, üyelerinin ekonomik, demokratik, kültürel, iktisadi, sosyal, mesleki ve hukuksal haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Üyelerimizin yaşadığı sorunları çözmekle kalmayıp, bu sorunların oluşmasına imkan veren koşulların düzenlenmesi için de çalışmalar yürütüyoruz.

Güçlü Temsil ve Destek
Sendikamız, yazılı ve görsel medyada sık sık sorunlarımızı gündeme getirerek kamuoyu oluşturmakta ve üyelerimizin haklarını savunmaktadır. Sağlık kolundaki planlamadan uygulamaya kadar tüm faaliyetlerde, üyelerimizin söz ve karar sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlamaktayız.

Yasal Güvence ve Destek
TEİS, gücünü anayasadan almaktadır ve üyelerinin haklarını yasal zeminlerde arama konusunda kararlıdır. Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında, eczanelerimizi ve üyelerimizi her türlü denetim ve düzenlemede temsil etmektedir.

Mesleki İtibarın Korunması
TEİS, eczacılık mesleğinin saygınlığını ve itibarını korumak için çalışmalarını sürdürmektedir. Eczanelerimizin daha verimli ve uyumlu çalışma imkanlarına sahip olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmakta ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmektedir.

Eğitim ve Bilgilendirme
Üyelerimize yönelik hazırlanan yönlendirme ve bilgilendirmeler ile mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktayız. Ayrıca, web sitemiz aracılığıyla güncel bilgi ve gelişmeleri düzenli olarak paylaşmaktayız.

Sorunların Çözümüne Yönelik Aktif Çalışmalar
TEİS, üyelerinin karşılaştığı sorunları çözmek için aktif çalışmalar yürütmektedir. Gerek yazılı gerekse de dialog kanalları ile ilgili mercilerle görüşerek, üyelerimizin daha verimli çalışma imkanlarına sahip olabilmesi için mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Sonuç:
TEİS Üyeliği ile Güçlenin

TEİS, sadece üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyan bir sivil toplum örgütü değil, aynı zamanda mesleki itibarı korumayı amaçlayan güçlü bir platformdur. Sendika üyeliği ile yaşadığınız tüm mesleki sorunlarda en büyük destekçiniz ve yardımcınız olacağız.

TEİS üyeliği için tıklayınız...

Unutmayın! Sendikalı eczacı asla yalnız değildir. Birlikteyiz, güçlüyüz.

İletişim:
Adres: Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara
Telefon: 0312 287 71 24
Eposta: bilgi@teis.org.tr

bottom of page