top of page

İŞVEREN KILAVUZU

 

​YARDIMCI ve İKİNCİ ECZACI TABAN CİROLAR

 • İkinci eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (2022 yılı KDV Hariç):

  • 15.254.659,00 TL TL ve reçete sayısı 80.000 (İlan tarihi 07.06.2023)

 • Yardımcı eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (2022 yılı KDV Hariç): 

  • 7.233.524,00 TL (İlan tarihi 07.06.2023)

MAAŞ (MESUL MÜDÜR, İKİNCİ ECZACI, YARDIMCI ECZACI)

 • Eczacı Mesul Müdür Maaşı:

 • Yardımcı Eczacı Maaşı​ (2024)

  • Net  24.152,12 TL*

 • İkinci Eczacı Maaşı​ (2024)

  • Net  45.602,10 TL*

* 12 Nisan 2014 tarih  28970 nolu Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik Madde 16/5 gereğince; yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. 

* Yapılan "Brütten net" maaş hesabı; ilgili takvim yılı içerisinde ilk kez sigorta girişi yapılan çalışan için hazırlanmıştır. İlgili takvim yılı içerisinde daha önce maaş almaya başlamış çalışan için gelir vergisi dilimi ve damga vergisi değişeceğinden net ücret dönem içinde farklılık gösterecektir. Ayrıntılı bilgi için mali müşavirinizden bilgi alabilirsiniz.

2024 yard ikinci maaş.jpg

​​2024 Yılı Asgari Ücret = Net 17,002.12 TL (İlan tarihi 27.12.2023)

2024 -ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 • ASGARİ ÜCRET     20.002,50 TL     

 • SGK PRİMİ% 14    2.800,35 TL     

 • İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1    200,03 TL     

 • KESİNTİLER TOPLAMI    3.000,38 TL 

 • NET ASGARİ ÜCRET    17.002,12 TL

2024 -ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

 • NET ASGARİ ÜCRET    17.002,12 TL

 • SGK PRİMİ% 15.5 (İşv. Payı)    3.100,39

 • SGK PRİMİ% 14     2.800,35 TL 

 • İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2    400,05        

 • İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1      200,03 TL  

 • İŞVERENE TOPLAM MALİYET      23..502,94

ECZANE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN MESLEK KOD TABLOSU (ISCO-08 KODU)

 • 2262.01 ECZACI

 • 2262.09 YARDIMCI ECZACI

 • 3213.02 ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ (Sertifikası olan personel, 2 Yıllık yüksek okul diploması olanlar)

 • 5329.04 ECZANE İŞÇİSİ (Sertifikası veya Eczane Hizmetleri Teknikeri diploması olmayan personel)

ECZACI YERLEŞTİRME SİSTEMİ PUAN HESABI

 • Hizmet Puanı = İlçede çalışılan yıl * İlçe katsayısı (Doktora mezunu olmadan çalışılan yıl için)

 • Hizmet Puanı = İlçede çalışılan yıl * (İlçe katsayısı + İlçe katsayısı/4) (Doktora mezunu iken çalışılan yıl için)

 • Yerleştirme Puanı = Toplam Hizmet Puanı + Toplam Çalışılan Yıl

 • Yıl = Gün Sayısı/365

 • Uyarı : Eczacı son eczanesini devir ederek kapatmış ise yerleştirme puanı yarıya düşürülür.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

 • 1 Ocak Yılbaşı

 • 9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

 • 10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

 • 11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

 • 12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

 • 15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

 • 16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

 • 17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

 • 18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

 • 19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

 • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

 • 30 Ağustos Zafer Bayramı

 • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 • 31 Aralık Yılbaşı gecesi

İNDİR: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

 • 2024 yılı fiş kesilebilecek en yüksek tutar KDV dahil 6.900 TL olarak belirlenmiştir.

 • ​2023 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: 170 TL’dir. (193 Sayılı Kanunun c) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarıdır.)

Yıllık Ücretli İzin

 • Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün

 • Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün

 • Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün

 • Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün

HER BİR ÇALIŞAN İÇİN ÖZLÜK DOSYASI HAZIRLANMALIDIR.

 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.Özlük dosyasında;

 • İşçinin kimlik bilgileri,

 • Kamu Sağlık Kurumlarınca düzenlenmiş sağlık raporu

 • Sabıka kaydı,

 • İkametgâhı

 • Yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. (2013 yılı itibariyle 1293 YTL idari para cezası söz konusudur).

 • Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın (alışlarla, satışlarla, ödeme ve tahsilatlarla ilgili her türlü fatura, fiş, makbuz vs. , çalıştırılan personelle ilgili her türlü belge) Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu Hükümlerine göre saklanma süresi 10 yıldır.

 • Kirada meydana gelen değişiklikler yazılı olarak muhasebeye bildirilmeli ve beyannameleri buna göre düzenlemeleri sağlanmalıdır.

 • Yeni işe alınan personelin işe başladığı tarihten en geç 1 gün önce işe giriş bildirgesi verilmelidir.

 • İşyeri kiralarının mutlaka BANKA ARACILIĞI ile yatırılması gerekmektedir.

 • Her yıl mutlaka eczanenin envanteri çıkartılmalıdır. Her 3 yılda bir envanter çıkartmak kanuni bir zorunluluktur.

 • 5 ve üzeri sayıda işçi çalıştıran işverenlerin maaşları bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunludur.

bottom of page