İŞVEREN KILAVUZU

 

 • İkinci Eczacı Maaşı = Net 11.408,22 TL* 

 • Yardımcı Eczacı Maaşı = Net 6.042,10 TL*

* (12 Nisan 2014 tarih  28970 nolu Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik Madde 16/5 gereğince; Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.)

 • İkinci eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (KDV Hariç) = 6.837.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 (İlan tarihi 24.06.2021)

 • Yardımcı eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (KDV Hariç) = 3.242.000,00 TL (İlan tarihi 24.06.2021)

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı - 17.12.2021

 

2022-ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 • ASGARİ ÜCRET BRÜT  5.004,00

 • SGK PRİMİ% 14.  700,56

 • İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1.  50,04

 • KESİNTİLER TOPLAMI   750,60

 • ASGARİ ÜCRET NET AYLIK 4.253,40

 • ASGARİ ÜCRET NET GÜNLÜK 166,80 

 

2022-İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

 • ASGARİ ÜCRET   5.004,00

 • SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı).   775,62

 • İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2   100,08

 • İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879.70

2022 yılı fiş kesilebilecek en yüksek tutar KDV dahil 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

​2022 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: KDV hariç 34 TL’dir.

ECZANE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN MESLEK KOD TABLOSU

 • 2262.01 ECZACI

 • 3213.01 ECZACI KALFASI (Sertifikası olan personel )

 • 3213.02 ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ (2 Yıllık yüksek okul diploması olanlar)

 • 5223.91 ECZANE İŞÇİSİ (Sertifikası veya Eczane Hizmetleri Teknikeri diploması olmayan personel)

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

 • 1 Ocak Yılbaşı

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

 • 1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

 • 2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

 • 3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

 • 4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

 • 8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

 • 9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

 • 10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

 • 11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

 • 12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

 • 15 Temmuz Demokrasi Bayramı

 • 30 Ağustos Zafer Bayramı

 • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 • 31 Aralık Yılbaşı gecesi

İNDİR: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Yıllık Ücretli İzin

 • Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün

 • Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün

 • Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün

 • Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün

HER BİR ÇALIŞAN İÇİN ÖZLÜK DOSYASI HAZIRLANMALIDIR.

 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.Özlük dosyasında;

 • İşçinin kimlik bilgileri,

 • Kamu Sağlık Kurumlarınca düzenlenmiş sağlık raporu

 • Sabıka kaydı,

 • İkametgâhı

 • Yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. (2013 yılı itibariyle 1293 YTL idari para cezası söz konusudur).

 • Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın (alışlarla, satışlarla, ödeme ve tahsilatlarla ilgili her türlü fatura, fiş, makbuz vs. , çalıştırılan personelle ilgili her türlü belge) Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu Hükümlerine göre saklanma süresi 10 yıldır.

 • Kirada meydana gelen değişiklikler yazılı olarak muhasebeye bildirilmeli ve beyannameleri buna göre düzenlemeleri sağlanmalıdır.

 • Yeni işe alınan personelin işe başladığı tarihten en geç 1 gün önce işe giriş bildirgesi verilmelidir.

 • İşyeri kiralarının mutlaka BANKA ARACILIĞI ile yatırılması gerekmektedir.

 • Her yıl mutlaka eczanenin envanteri çıkartılmalıdır. Her 3 yılda bir envanter çıkartmak kanuni bir zorunluluktur.

 • 5 ve üzeri sayıda işçi çalıştıran işverenlerin maaşları bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunludur.