İŞVEREN KILAVUZU

 • İkinci Eczacı Maaşı = Net 7.941,06 TL* 

 • Yardımcı Eczacı Maaşı = Net 4.104,69 TL*

* (12 Nisan 2014 tarih  28970 nolu Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik Madde 16/5 gereğince; Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.)

 • İkinci eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (KDV Hariç) = 6.837.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 (İlan tarihi 24.06.2021)

 • Yardımcı eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (KDV Hariç) = 3.242.000,00 TL (İlan tarihi 24.06.2021)

 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı - 28.12.2020

 • 2021 Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve çocuksuz) 268,31 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.825,90 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.879,57 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.919,81 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2866,15 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2906,40 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2960,06 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2986,89 TL

 • 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3013,72 TL

 

Fiş kesilebilecek en yüksek tutar 1499.99 TL olarak belirlenmiştir.

ECZANE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN MESLEK KOD TABLOSU

 • 2262.01 ECZACI

 • 3213.01 ECZACI KALFASI (Sertifikası olan personel )

 • 3213.02 ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ (2 Yıllık yüksek okul diploması olanlar)

 • 5223.91 ECZANE İŞÇİSİ (Sertifikası veya Eczane Hizmetleri Teknikeri diploması olmayan personel)

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

 • 1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

 • 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

 • 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

 • 12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

 • 13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

 • 14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

 • 15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

 • 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

 • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ  Perşembe GÜNÜ

 • 19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

 • 20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

 • 21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

 • 22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

 • 23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

 • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

 • 28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

 • 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

İNDİR: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Yıllık Ücretli İzin

 • Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün

 • Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün

 • Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün

 • Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün

HER BİR ÇALIŞAN İÇİN ÖZLÜK DOSYASI HAZIRLANMALIDIR.

 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.Özlük dosyasında;

 • İşçinin kimlik bilgileri,

 • Kamu Sağlık Kurumlarınca düzenlenmiş sağlık raporu

 • Sabıka kaydı,

 • İkametgâhı

 • Yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. (2013 yılı itibariyle 1293 YTL idari para cezası söz konusudur).

 • Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın (alışlarla, satışlarla, ödeme ve tahsilatlarla ilgili her türlü fatura, fiş, makbuz vs. , çalıştırılan personelle ilgili her türlü belge) Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu Hükümlerine göre saklanma süresi 10 yıldır.

 • Kirada meydana gelen değişiklikler yazılı olarak muhasebeye bildirilmeli ve beyannameleri buna göre düzenlemeleri sağlanmalıdır.

 • Yeni işe alınan personelin işe başladığı tarihten en geç 1 gün önce işe giriş bildirgesi verilmelidir.

 • İşyeri kiralarının mutlaka BANKA ARACILIĞI ile yatırılması gerekmektedir.

 • Her yıl mutlaka eczanenin envanteri çıkartılmalıdır. Her 3 yılda bir envanter çıkartmak kanuni bir zorunluluktur.

 • 5 ve üzeri sayıda işçi çalıştıran işverenlerin maaşları bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunludur.