top of page

İŞYERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRME (47.73.01 - AZ TEHLİKELİ SINIF) - 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 Kanunun 10 uncu maddesiyle 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yapılan değişiklik ile; geriye dönük olarak 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğü 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelendi.

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ - 1 Temmuz 2024 itibariyle; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2023 yılında cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan işletmelerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur. Bu kapsama giren meslektaşlarımızın e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.

bottom of page