top of page

SGK,İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREYYAPAŞA SSGM’DEN GELEN CEVAP YAZISI


34708785_xeBXGyRW5yjW7uJHxIjqy_qanZJUzgjL8wmm20Y8ffc

SGK,İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREYYAPAŞA SSGM’DEN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından 2012 yılı “majistral reçeteleri”nde yapılan kesintiler hakkında, sizlerden gelen şikayetler doğrultusunda, sendikamızca yazılı olarak başvuru yapılmıştı.

2012 Yılında imzalanan Protokol hükümleri doğrultusunda yapılan kesinti hakkında ilgili Merkezden sendikamıza gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı :40815654-030.03-E.104116        05/01/2017

Konu : Dilekçeniz

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Cad. No:31/2

Balgat / ANKARA

İlgi: 02.11.2016 tarih, 5948266 varide sayılı başvurunuz.

         İlgi kayıtlı dilekçenizde belirtilen hususlar incelenmiş olup, 2012 Yılı Protokolünün 5.2 maddesine istinaden savunma alınmadan ceza verilemeyeceği hususundaki itirazınız ile ilgili olarak; Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan eczacılara yazılan tebligat yazılarımızda bildirilen tutarların söz konusu Protokolün (5) numaralı maddesinde yazılı fiiller ile bir ilgisinin bulunmadığı, herhangi bir ceza veya ilaç bedeli olmadığı, söz konusu tutarların eczanelere yersiz ödendiği tespit edilen sterilizasyon bedeli ve/veya nöbet bedeli tutarı olduğu ve 5.2 maddesine aykırı bir durumun bulunmadığı tespit edilmiştir.

         Sonuç olarak eczaneler hakkında yapılan işlemlerin ilgili protokole ve mevzuata uygun olduğu hususunda;

         Bilginizi rica ederim.

                                                                                     Uğur NAS

                                                                           Sosyal Güvenlik İl Müdürü a.

                                                                  Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı V.

Comments


bottom of page