top of page

SENDİKAMIZCA TİTCK’ NA YAPILAN BAŞVURU(Denetimlerde yaşanan sorunlar hk.)


teis yeni

29/09/2014– TEİS2014-55

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI ‘NA

ANKARA

Konu : Yeni mevzuatın yanlış yorumlanması yüzünden denetimlerde yaşanan sorunlar hak.

Eczacılık mevzuatı çerçevesinde yapılan denetimlerde bazı bölgelerde yeni mevzuatın yanlış yorumlanmasına bağlı olarak mağduriyetler yaşandığına dair üyelerimizden bildirimler gelmektedir.

12 Nisan 2014 Cumartesi tarihli 28970 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK ‘in 4. maddesinin ğ bendinde;

“Gıda takviyeleri: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri,”

şeklinde gıda takviyelerinin tanımı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 42. maddesinin 2. bendinde yer alan;

“Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir:

a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,..”

şeklindeki düzenlemeye istinaden başta bebek mamaları olmak üzere  GIDA TAKVİYESİ adı altındaki pekmez vb. ürünlerin eczanelerden satışı YASALDIR.

Kanun ve yönetmelikte bu ürünlerin eczaneler dışında da satılabilmesinin sağlanması için ‘eczanede satılabilir’ hükmü getirilmiş olup, bu tür ürünlerin asli satış yeri eczaneler olup diğer satış yerleri tali, yani ikincil satış noktalarıdır. Ancak; eczane denetimlerinde, görevlilerin bu ürünlerin kaldırılmasını talep ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz.

TABELA VE REKLAM KONUSUNDA İSE;

Yine aynı yönetmeliğin 25. maddesinin 2. ve 3. bendinde ;

“(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.

hükmü getirilmiş olup, bunun dışında kanun ve yönetmelikte eczane içi ve dışı ile ilgili başkaca bir düzenleme bulunmamaktadır.

1262 Sayılı Kanunun 13. maddesinde yer alan:

“Müstahzarları öğme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filimleri, ışıklı veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki, tarifname ve gazetelerde “….hastalıklarında kullanılması faydalıdır” şeklindeki ilanlara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına müsaade edilmeyen müstahzarların tıbbi mecmualardan başka yerlerde reklamları yapılamaz. Reklam numunelerinin önceden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasvip edilmeleri lazımdır. Bir müstahzarın ilmi vasıfları hakkında hazırlanmış olan filimler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin müsaadesiyle ve tayin edeceği yerlerde gösterilebilir.”

hükmü gerekçe gösterilerek eczane içinde İlaç ve Gıda Takviyelerinin tanıtımına yönelik görseller yasaklanmak istenmektedir.

Oysa; kanun maddesi gıda takviyelerini kapsamadığı gibi reçete ile satılan müstahzarların bile gazetelerde “….hastalıklarında kullanılması faydalıdır” şeklinde reklamının yapılmasına aynı kanun maddesinde izin verilmiş olup, gıda takviyeleri için eczane içinde tanıtım ilan ve broşürünün bulunmasını yasaklayan yasal bir dayanak bulunmamaktadır.

Kaldı ki; başta 1262 sayılı Yasa olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri sadece ilaçla ilgili promosyon ve reklam yapılmasını yasaklamaktadır.

Dermokozmetik ürünlerin, Gıda Takviyelerinin; tüketicide ilaçmış algısı oluşturan, tedavi edici özelliği olduğunu vurgulayan, ya da ön plana çıkaran yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren görsel materyalinin kullanılması bu yönde reklam yapılması yasak olup, bunun dışındaki görseller için yapılan uygulamalar ve yaptırımlar hukuka uygun değildir.

Bu çerçevede; Sendika üyesi eczacıların eczanelerinde gıda takviyeleri satamayacakları, dermokozmetik ürünlerinin ve gıda takviyelerinin kullanım amaçlarını belirten , bayilik sistemi olan ürünlerde söz konusu eczanenin bayiliğini vurgulayan  broşür ve görsel materyalleri bulunduramayacaklarına dair, Kurumunuz görevlilerince yapılan uyarı ve yaptırımlar şeklindeki eylemlere son verilmesinin sağlanmasını her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim. 29.09.2014

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı

Comments


bottom of page