top of page

MOBİL POS CİHAZI KULLANAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !


pos1

MOBİL POS CİHAZI KULLANAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !

         Değerli Üyelerimiz,

         Maliye Bakanlığının yayınladığı tebliğe göre, 01 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla mobil POS cihazı kullanan ticari işletmeler mevcut yazarkasalarını ‘akıllı yazarkasalarla’’ değiştirmek zorundadırlar. Konu hakkında görüş aldığımız Gelir İdaresi Başkanlığı Ödeme Kaydedici Cihazlar Şube Müdürlüğü, eczanelerimizin de bu kapsamda değerlendirildiğini ve mobil POS cihazı kullanan eczanelerimizin de 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ‘akıllı yazarkasa’ almak durumunda olduğunu bildirmiştir.

         Mevcut Yazar kasalarımız 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek olup, 1 /ocak /2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayarak hurdaya çıkarılacaktır.

         TEİS olarak eczanelerimizin mobil POS cihazlarını eczane sınırları içinde kullandığını ve aynı anda yazarkasa fişi verebildiğini  bu yüzden de bu tebliğden muaf tutulmamız gerektiğini Maliye Bakanlığı’na  iletmiş olup, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Bakanlık nezdinde girişimlerimiz devam etmekte olup, gelişmeleri en kısa sürede siz değerli üyelerimizle paylaşacağımızı bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Maliye Bakanlığına yapılan başvurumuz :

                                                                                              26/06/2013

                                                                                              TEİS2013-69

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hk.

Bilindiği üzere, Bakanlığınızca yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 01/07/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Yapılan bu yeni düzenlemenin amacı; işletmenin dışında ya da lokanta gibi kasadan uzakta, yani ödeme kaydedici cihazın bulunmadığı bir ortamda yapılan satışın anlık ve doğru olarak kaydının yapılmasının sağlanması, bu sayede de kazancın kayıt dışına çıkışının engellenerek eksiksiz olarak vergilendirilmesinin sağlanmasıdır.

Yeni düzenlemenin amacı ve gerekçesi bu olmasına rağmen düzenlemenin içeriği nedeniyle seyyar EFT- POS cihazı kullanan eczanelerimizin de bu kapsamda değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Oysa eczanelerimiz 6197 Sayılı Yasada ve ilgili mevzuatında da belirtildiği üzere sadece eczane sınırları içinde satış yapabilen kuruluşlar olup, telekomünikasyon sorunları vb. nedenlerle bu tür cihazları kullanmak zorunda kalmakta, eczanelerin bayilik kurma, stand açma vb. faaliyetleri olmadığı göz önüne alındığında da yeni düzenlemedeki amacın eczaneleri kapsamadığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle;

Eczanelerimizde kullanılmakta olan seyyar EFT-POS cihazlarının kayıt dışılığa dolayısıyla da vergi ziya’ına neden olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, eczanelerimizin bu yükümlülüğe tabi tutulmasının düzenlemedeki amacı karşılamayacağı göz önünde bulundurularak, kaynak israfına ve gereksiz ek mali külfete neden olacağından, birçok eczanemizde kullanılmakta olan ve kablosuz olmasından dolayı eczane içi işleyişte önemli ölçüde kolaylık sağlayan seyyar EFT-POS cihazlarının yeni düzenleme kapsamından çıkarılarak eczanelerimiz içinde kullanılmaya devam edilebilmesinin sağlanması amacıyla gerekli düzenlemenin yapılmasını ve sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 Ecz. Nurten SAYDAN

                                             TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                     GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page