top of page

KAPSAMI KURUMUNUZCA BELİRLENEN ECZANELERDE SATILABİLECEK TIBBİ MALZEMELER HAKKINDA BAŞVURUMUZ:

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu : Kapsamı Kurumunuzca belirlenen eczanelerde satılabilecek tıbbi malzemeler hk.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanunun 28. Maddesinde yer alan ”….Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi ile Eczacılar ve Eczaneler Yönetmeliği’nin 42. maddesinde yer alan ”….Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” hükmüne istinaden eczanelerde satılabilecek Tıbbi Cihaz Ruhsatlı Ürünlerin listesi Kurumunuz tarafından yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

2 Eylül 2020 Tarih 31232 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 33. maddesinde yapılan “Farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazlar ile beşerî tıbbi ürünlerin uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir. Eczaneler tarafından satılabilecek bu cihazlar Kurum tarafından duyurulur.” şeklindeki düzenlemeye göre farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazlar 2 Eylül 2020 tarihi itibariyle eczanelerde satılabilir hale gelmiştir.

Bahse konu yönetmelik değişikliğine istinaden eczanelerde satılabilecek Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki, tıbbi malzeme listesinin ivedilikle düzenlenerek duyurulması ve sonucunun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page