top of page

“İLAÇLARIN AYNISINI ALINIZ” UYARISI YAZILI REÇETE KULLANAN DOKTOR HAKKINDA YAPTIĞIMIZ BA
“İLAÇLARIN AYNISINI ALINIZ” UYARISI YAZILI REÇETE KULLANAN DOKTOR HAKKINDA YAPTIĞIMIZ BAŞVURU


08/02/2017

TEİS2017-10

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. …….. (Diploma No: ….- ….) ’in muayenehanesinde kullandığı matbu reçete formu hk.

Bilindiği üzere ülkemizde kullanıma sunulan tüm ilaçlar kalite, etkililik ve güvenilirliğini ispat etmek suretiyle ilgili mevzuat kapsamında Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmakta ve piyasaya verildikten sonra da kalite açısından denetlenmekte olup, 2002 yılından bu yana biyoeşdeğerliğini ispatlamayan ilaçlara da ruhsat verilmemektedir. Dolayısıyla aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren aynı farmasötik forma sahip olan eşdeğer tanımına uygun farklı firmaların ürettikleri ilaçların birbiri yerine hastalara sunulmasında tıbbi ve etik yönden hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

18/06/2009 Tarihli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi ile de eczacıların eşdeğer ilaçları birbiri yerine ikame etmesinin hem bilimsel hem de hukuki yönden doğru olduğu ve bu uygulamayı engellemeye yönelik davranışların suç olduğu belirtilmiştir. Mevcut yasal düzenlemelere rağmen, …… / ……. ‘de muayenehanesi bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. ……. (Diploma No: ….-…..) ‘in hastalarına yazdığı ve ekte de örneği bulunan reçetelerinde “Sevgili anne-babalar, lütfen çocuğunuzun sağlığı için yazılan ilaçların aynısını alınız ve muadil almayınız!!!!!” şeklinde matbu bir yazı bulunmaktadır.

…… ….. adlı doktorun, birbirinin eşdeğeri olan ilaçlar arasında tercihinin bulunması doğal olduğu kadar reçete ettiği ilacın eşdeğerinin eczane tarafından verilmesi de o kadar doğal ve yasal bir haktır. Hasta yakınına, kendi reçete ettiği marka ilacın alınması yönünde yazılı ve sözlü talimat vermesi tıbbi etik ve deontolojiye aykırı olup, eşdeğer ilaç uygulamasıyla ilgili tüm yasal mevzuatı da yok saymaktır.

Eczanelerimize gelen hastalarımızın bize olan güvenini ve mesleki saygınlığımızı sarsmaya yönelik bu tür davranışlarla ilgili olarak; gerçek dışı beyan ve ithamlarla tedavide önemli bir yeri olan eşdeğer ilacın verilmesini engellemeye yönelik davranışlarda bulunan söz konusu doktorun uyarılmasının sağlanarak sonucun tarafımıza yazılı şekilde bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                              Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                              GENEL BAŞKANI

Bilgi : Aynı yazı doktorun bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğüne ve kendisine de gönderilmiştir.

Comments


bottom of page