top of page

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NA BAŞVURUMUZ (Eczanelerde kullanılan enerji tarifeleri)


11/02/2022

TEİS2022-08


T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu : Birinci basamak sağlık kuruluşu olan Eczanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaz tarifeleri hk.


Bilindiği üzere son dönemde dünya genelinde yaşanan enerji krizinin etkileri ülkemize de yansımış olup, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki %200’e varan artışlar; birer sağlık hizmet sunucusu olarak faaliyetini sürdüren 27.000 eczane için karşılanması güç birer işletme gideri haline gelmiştir. Eczanelerimizin yaptıkları elektrik ve doğalgaz sarfiyatından maalesef tasarruf şansı bulunmamaktadır. Şöyle ki;


Eczaneler kesintisiz ilaç hizmetinin sunumu için nöbet hizmeti vermekte ve gerek gündüz gerekse gece mesailerinin tamamı boyunca hem işletmenin iç aydınlatmasını hem de dışarıda yasal mevzuat gereği konumlandırma mecburiyetinde bulundukları ışıklı eczane tabelaları ile E-Logo levhalarını çalışır tutmaktadırlar.


Eczanelerdeki ilaç stokunun; hem farmakolojik olarak hem de 6197 sayılı yasanın bir gereği olarak oda sıcaklığında tutulması gerekmekte olup, buzdolabında saklanan ilaçların da yine aynı sebeple 2-8 santigrat derece arasında saklanması gerekmektedir.


Eczane olarak kullanılan işyerlerinde sıcaklığın ortama eşit dağılması için işletmelerimizde ısınma; soba yerine çoğunlukla elektrik veyahut doğalgaz ile sağlanmaktadır.


Gerek eczanelerde vatandaşlarımıza sunulan ilaç hizmetinin sorunsuz şekilde devam edebilmesi, gerekse yasal mevzuat gereği işyerlerinde enerji sarfiyatında herhangi tasarrufta bulunamayacak eczacılar için;


Bakanlık gündeminde belirli sektörlerin enerji sarfiyatları için iskonto tanımlanması yönünde bir çalışma varsa eczanelerin de bu tanımlama içerisinde konumlandırılmasını, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019/10 sayılı Genelgesi ile birinci basamak sağlık kuruluşu olarak sınıflandırılan eczanelerin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2nci kısmında yer alan 38inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden muaf tutularak bir kamu hizmeti sunan eczanelerin faaliyetlerine devam edebilmesi adına elektrik ve doğalgaz sarfiyatlarının kamu tarifesi üzerinden hesaplanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TEİS GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page