top of page

İÇ REFERANS FİYATLANDIRMA UGULAMASI İÇİN DANIŞTAYDA DAVA AÇILDI


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Bildiğiniz üzere terapötik referans grubu uygulaması için sendikamızca Danıştay'da dava açılarak yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.


Maalesef ilgili Kurum tarafından son yayımlanan 2 tebliğde "iç referans fiyatlandırma uygulaması" şeklinde sadece isim değişikliği yapıldığı görülmüştür. Bu sebeple;


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 29/12/2023 tarih ve 32414 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/6 no’lu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı’nın 1. maddesi ve aynı gün aynı tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1. maddesi ile değiştirilen Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2. numaralı maddesinin (1. fıkrasının a bendi ile b bendinin son cümlesi hariç) yürütmelerinin durdurularak iptali için Danıştay 10. Daire 2024/559 E. sayısı ile dava açılmıştır.


Bilgilerinize sunarız.


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

YÖNETİM KURULU

Comentarios


bottom of page