top of page

BİLGİLENDİRME: Atık İlaçların İmha İşlemleri

Sayın Üyemiz,


Eczanelerimizde; miadı dolan renkli reçeteye tabi ilaçlar ile kontrole tabi ilaçlara ait karekodların İlaç Takip Sistemi’nden düşülüp imha işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar aşağıda sıralanmıştır:

https://paydas.its.gov.tr/ adresine Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

(Bu alanda kullanılan kullanıcı adınız; GLN’nizin sonuna 0000 eklenmiş hali olup; şifreniz ise eczane yazılımınıza İTS bildirim işlemleri için girdiğiniz şifredir.)

Giriş yapıldıktan sonra DEAKTİVASYON İŞLEMLERİ başlığı altında yer alan TALEP OLUŞTUR butonuna basılır.

“Deaktivasyon sebebi” alanında "MİAT" seçilerek miadı geçmiş ürünler için ekranda liste hazırlanır. İlgili listeye sadece eczanemizde fiziken mevcut ürünler eklenir. Bu menü; eczanelerimizde fiziken bulunmayıp sadece karekodu üstümüze kayıtlı olan ürünlerin imhası için kullanılmamaktadır.

* İlgili listenin kontrol kolaylığının sağlanması için listenin 10 kalemi geçmemesi, 10 kalemden fazla ürün mevcut ise ikinci bir liste olarak kayıt edilmesi tavsiye edilmektedir.


Liste tamamlandıktan sonra “İl Sağlık Müdürlüğü Onayına Gönder” butonuna basılır.

Bu işlem sonrasında ilgili talep; İl Sağlık Müdürlüğü’nün onayına düşmektedir.

Eczanedeki imha edilecek ürünler; deaktivasyon talepli dilekçe ve ekinde İTS Deaktivasyon Talep Listesi dökümü ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne iletilir. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce ilgili ürünler için tespit tutanağı düzenlenir ve tutanağın bir nüshası eczacıya verilir.

İlçe Sağlık Müdürlüğü; İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı ile, ilgili ürünlerin görüldüğü, deaktivasyon ve imhasının uygun olduğu bildirir.

İTS Online İşlemler ekranında yer alan DEAKTİVASYON menüsünde beyan edilen ürünler ile İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne fiziken götürülüp Kurum içi yazışma ile bildirilen ürünlerin tutarlılığı İl Sağlık Müdürlüğü’nce teyit edildikten sonra ilgili karekodların eczanenin GLN’sinden düşülmesi işlemi İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılır.


*Bazı bölgelerde kırmızı-yeşil reçeteye tabi atık ilaçlar Sağlık Müdürlüklerince teslim alınıp Kurum tarafından imha ettirilmektedir.


*İşlem basamakları bölgesel olarak farklılıklar gösterdiğinden; kontrole tabi ilaçlar haricindeki beyaz reçeteye tabi ilaçların imha işlemleri ve diğer imha basamaklarıyla ilgili olarak bağlı bulunduğunuz Sağlık Müdürlüğü'nden bilgi alabilirsiniz.

 

Sendikamız ve Pharmabotanica Atık İlaç Ara Depolama Tesisi işbirliği kapsamında atık ilaçlarını imha ettirecek meslektaşlarımız aşağıdaki işlemlerle imha süreçlerini tamamlayabilirler. Destek için 03122842060 – 03122842064 numaralı telefonlardan ya da bilgi@atikilaclar.com eposta adresinden Pharmabotanica ile iletişime geçebilirsiniz.

  • İlgili işlemler tamamlanıp İl Sağlık Müdürlüğü’nce İlaç Takip Sistemi üzerinden deaktivasyon işlemi yapıldıktan sonra; yetkili atık ilaç ara depolama tesisi olan Pharmabotanica’nın http://www.atikilaclar.com adresli internet sitesine giriş yapılır.

  • http://www.atikilaclar.com adresinde kullanıcı hesabı aktif edildikten sonra karekodlar okutularak “atık” kaydı yapılır ve sistem üzerinden ödeme aşaması tamamlandıktan sonra kargo ile Pharmabotanica’nın DAĞYAKA MH. 2038 CD. NO :4-6/9 KAZAN/ANKARA adresli deposuna Yurtiçi Kargo ile 423928637 numaralı müşteri numarası ile gönderilir.

  • Pharmabotanica tarafından yaptırılan imha işlemi sonrasında eczanenize “atık imha tutanağı” ulaştırılır.

  • İlgili imha belgesinin bir örneği İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilir.

  • İlgili imha belgesi; denetimlerde atıklarınızın yetkili bir kuruluş tarafından imha edildiğinin ortaya konabilmesi adına saklanmalıdır.

 

TEİS Üyelerine Özel Atık İlaç İmha Kampanyası

 

SERBEST ECZANELERDE MİADI GEÇEN VE KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ OLAN İLAÇLARIN İMHASINA DAİR KILAVUZ

Serbest Eczanelerde Miadı Geçen ve Kullanılamaz Hale Gelmiş Olan İlaçların İmhasına Dair K
.
dosyasını indir • 719KB

Comments


bottom of page