top of page

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına dava açılmıştır.
Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Sizlerden gelen şikayet ve istekler üzerine;


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve 12/12/2022 tarihinde


Bakan Oluru ile onaylanarak yürürlüğe giren Nöbetçi Eczanelerin


Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinin


yürütmesinin durdurularak iptali istemli olarak,ANKARA NÖBETÇİ İDARE


MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 07.02.2023 tarih ve 2023/224 esas sayısı ile dava


açılmıştır.


Saygılarımızla ,bilgilerinize sunulur.TEİS YÖNETİM KURULUDAVA AÇILAN MADDE:

(2) Nöbet listeleri hazırlanırken;

2.a. Eczanelerin tatil olduğu gün ve saatlerde, büyükşehirlere bağlı ilçelerde ve büyükşehir dışındaki illerin merkez ilçelerinde faaliyette bulunan eczane sayısının en az 35’te biri kadar eczane nöbet hizmeti vermek üzere belirlenir.


Kommentare


bottom of page