YENİ NESİL POS-YAZARKASA UYGULAMASININ ERTELENMESİ HAKKINDA


YENİ NESİL POS-YAZARKASA UYGULAMASININ ERTELENMESİ HAKKINDA

         Değerli üyelerimiz,

         Maliye Bakanlığı tarafından,Mobil  pos makinası kullananlar için yeni nesil yazarkasa alma zorunluluğu 1 Ekim 2013 tarihine ertelenmiştir.

         Bildiğiniz üzere Gelir İdaresi Başkanlığına eczanelerimizin ,kanunlarımız  gereği zaten eczane dışında satış yapmadığı iletilmiş ve bu konu ile ilgili görüş istenmişti.

         Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ertelemeye ilişkin Tebliğ ve ertelenen maddeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

29 Haziran 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28692

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

                    VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI

                                 (SIRA NO: 427)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 1/7/2013 tarihleri 1/10/2013 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

1 EKİM 2013 TARİHİNE ERTELENEN MADDELER AŞAĞIDADIR.


a)  3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (1/7/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir.

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS