top of page

ÜTS: Ürün Takip Sistemi UTS-v9.15.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.15.0 Sürümü Yayınlandı


Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ

  • (AB) 2017/746 IVDR yönetmeliği kapsamında, AB Uygunluk Beyanı ve AB Sertifikası belgelerinin sisteme eklenmesi işlevi geliştirildi.

  • Onaylanmış Kuruluş’ların IVDR yönetmeliği yetkisi aktifleştirme/pasifleştirme işlevi geliştirildi.

  • MDR yönetmeliği kapsamındaki SİP Beyanı ismi “SİP Beyanı (MDR) (Madde-22)” olarak güncellendi. Yönetmelik eki ekleme kısmının kullanıcı için daha anlaşılır olması adına düzenlemeler yapıldı


 • BİYOSİDAL

  • Biyosidal ürün içerisindeki “Ruhsata Esas Analizler” başlığı altına “Laboratuvar Akreditasyon Belgesi/leri” alanı eklenmiştir.


 • UH

  • Gümrük beyanname numarası sisteme eklenirken eski ve yeni gümrük beyanname formatını destekleyecek şekilde güncellenmiştir.


İyileştirmeler

 • PGD

  • PGD denetim dosyasına ürün ekleme bölümünde denetlenen ürün seç ekranında ürünlerin bütün geçmişleri yerine sadece ürünlerin kendisi gelecek ve ürünlerin barkoduna tıklandığında ürün geçmiş detayı yerine ürünün cihaz detay ekranı gelecek şekilde düzenleme yapılmıştır.


Giderilen Hatalar

 • TIBBİ CİHAZ

  • MDR tıbbi cihaza başka imalatçı kurum ilişkilendirirken yeni imalatçı kurum eklemenin meydana getirdiği hata giderildi.


 • PGD

  • Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporu’nda cihaz listesinde yapılan güncelleme işlemi sonrasında raporun TİTCK’ya gönderilmesi sırasında karşılaşılan hata çözüldü.

  • Denetim dosyasına ürün eklenirken ürün detayının farklı ürüne yönlendirme hatası giderilmiştir.


Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.


Comments


bottom of page