top of page

TKHK ‘DAN DUYURU (Prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlar hakkında )


untitled

TKHK ‘DAN DUYURU (Prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlar hakkında )

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlar hakkında duyuru yayınlanmıştır. Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti alamayanların Sağlık Hizmetlerinden yararlanma süresi 31.12.2015 tarihinden Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.06.2016 tarihine uzatılmıştır. Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı     : 96773357-010.99-

Konu   : Bakanlar Kurulu Karan

İlgi      : 05.10.2015 tarihli ve 1155 sayılı yazımız.

         Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımız ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerini almaları 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince 31.12.2015 tarihine kadar mümkün hale getirilmiş olup, konuya ilişkin yapılması gereken hususlar ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

         14.12.2015 tarihli ve 2015/8300 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile, 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 54 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile kapsam dahilindekilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği süre “30/06/2016” tarihine kadar uzatılmıştır.

         Konuya ilişkin olarak Genel Sekreterliğinize bağlı Sağlık Tesislerinin bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

         Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                           Dr. Turhan SULHAN

                                                                              Kurum Başkanı a.

                                                                           Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım:                                                       Bilgi:

89 KHB Genel Sekreterliği                                Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Comments


bottom of page