top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (01.06.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 01.06.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:

Yurt Dışı İlaç Listesi 01.06.2021
.xls
Download XLS • 786KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi01.06.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_cf80dcdc-4303-45b4-bfd1-e9afa15050b6.xlsbottom of page