top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (14.05.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 14.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:

Yurt Dışı İlaç Listesi (14.05
.2021 Tarih
Download 2021 TARIH • 784KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi14.05.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_8bd5a1c0-60d2-4cb6-a691-14eb6cccf9d5.xlsbottom of page