top of page

TİTCK: TEK BAŞINA SEFİKSİM ETKİN MADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER HAKKINDA

Tek başına sefiksim etkin maddesini içeren ürünlere ilişkin “Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu”nca yapılan yeniden değerlendirme sonucu, 5 tabletlik ambalaj boyutu uygun bulunmuş ve ilgili Sendika-Dernek duyuruları iptal edilmiştir.


DUYURU EKİ:

20210428-TekBanaSefiksimEtkinMaddesinier
.
Download • 2.22MB

DUYURU BAĞLANTISI: https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/TekBanaSefiksimEtkinMaddesinierenrnlerHk.27.04.2021_d0fd256b-73a7-47c0-97c4-de16e56a59fc.pdf

bottom of page