top of page

TİTCK: TEK BAŞINA SEFİKSİM ETKİN MADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER HAKKINDA

Tek başına sefiksim etkin maddesini içeren ürünlere ilişkin “Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu”nca yapılan yeniden değerlendirme sonucu, 5 tabletlik ambalaj boyutu uygun bulunmuş ve ilgili Sendika-Dernek duyuruları iptal edilmiştir.


DUYURU EKİ:

20210428-TekBanaSefiksimEtkinMaddesinier
.
dosyasını indir • 2.22MB

Comments


bottom of page