top of page

TİTCK: Alecensa (alektinib) Sayın Doktor Mektubu

ALECENSA (ALEKTİNİB : HEMOLİTİK ANEMİ RİSKİNİN YÖNETİLMESİ İCİN

SPESİFİK DOZ DEĞİŞİKLİĞİ, ÖNLEMLER VE UYARILAR


Sayın

Bu mektup, Roche Müstahzarları San. AŞ ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Mektuba www.titck.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.


Özet:

  • Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası dönemde hemolitik anemi bildirimleri yapılmış olup; hemolitik anemi, Alecensa tedavisiyle ilişkili bir risk olarak değerlendirilmektedir.

  • Hemolitik anemi vakalarına ilişkin olarak yakın tarihte gerçekleştirilen kümülatif bir analiz, Alecensa'nın doz uygulamasında değişiklik yapılmasının, raporlanan vaka sonuçlarına göre, hemolitik anemi olaylarının çoğunda iyileşme sağladığını göstermiştir.

  • Hemoglobin konsantrasyonu 10 g/dl'nin altındaysa ve hemolitik anemiden şüpheleniliyorsa, Alecensa tedavisi kesilmeli ve uygun laboratuvar testleri yapılmalıdır.

....


Alecensamektup_b2ff2d80-6257-48b4-81e1-90a882d83d02
.pdf
PDF dosyasını indir • 2.20MB

Kommentarer


bottom of page