top of page

TİTCK:VETERİNER HEKİMLERİN KIRMIZI VE YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇLARI REÇETELENDİRMESİ...

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu


Sayı: 54398317-505.99-E.278075 03.12.2020


Konu: Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi

ilaçların veteriner hekimlerce

istisnai reçetelendirmesinde

dikkat edilecek hususlar hk.


VALİLİĞİNE

(il Sağlık Müdürlüğü)


Bilindiği üzere, 14.03.2016 tarihli ve 31951 sayılı ve 2016/3 No’lu Kurumumuz Genelgesi’ne göre yeşil reçeteye tabi ilaçların bir reçeteye yazılabilecek maksimum miktarları 2 (iki) kutu olarak düzenlenmiştir. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara ilişkin diğer kısıtlamalar ise web sitesinde duyurulmakta ve elektronik Reçetem Sistemimde yer almaktadır.

Ayrıca, 14.03.2017 tarihli ve 966 sayılı ve 2017/1 No’lu Kurumumuz Genelgesi’ne göre ise veteriner hekimler tarafından düzenlenen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren reçeteler istisnai olarak değerlendirildiğinden basılı (kağıt) kırmızı ya da yeşil reçetenin aranması gerekmektedir.

Diğer yandan, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların veteriner hekim raporu ile karşılanması ise uygun değildir.

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere, veteriner hekimlerin kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları istisnai reçetelendirmesinde Kurumumuzca getirilen herhangi bir yeni uygulama bulunmamakta olup, belirtilen hususlarda hatırlatma yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Bilgilerinizi ve konunun İliniz dâhilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, veteriner hekim, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY Kurum BaşkanıComments


bottom of page