top of page

TİTCK BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ. (Reçetem Sistemi’nden Maske Tedarikinde Yaşanan Sorunlar Hk.)

15/04/2020 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA ANKARA


Konu: Reçetem Sistemi’nden Maske Tedarikinde Yaşanan Sorunlar Hk.

Bilindiği üzere 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren ecza depoları aracılığıyla eczanelerimize tutanak karşılığı tek kullanımlık cerrahi maskeler gönderilmeye başlanmış olup, aynı gün https://recetem.enabiz.gov.tr/ adresli Reçetem Uygulaması üzerinden açılan “Maske İşlemleri” menüsünden kayıt edilerek vatandaşlara maskeler ücretsiz şekilde teslim edilmeye başlanmıştır.


Üyelerimizden yapılan bildirimlerde maske dağıtımı sırasında birtakım sıkıntılar yaşandığı ve maske şifresi ulaşmamış vatandaşların; maske alma haklarının da gelip gelmediğini bilmediklerinden dolayı şifre almak adına eczanelerimize geldikleri, şifresi gelen vatandaşların cep telefonlarını eczane çalışanlarına vererek teması ve eczanede bekleme sürelerini arttırması sonucunda da bulaş riskinde artış meydana geldiği ifade edilmektedir.


Diğer yandan, dağıtım yaş gruplarına peyderpey yapıldığı için özellikle çalışma zorunluluğu olup da maskesiz sokağa çıkmaması gereken büyük bir nüfusun ve yabancı uyruklu kişilerin varlığına rağmen bu durumda olan vatandaşlarımıza maske verilmesi için herhangi bir düzenleme yapılmamış durumdadır.


Zira eczanelerden maske temin edemeyen vatandaşlarımız nalbur, kırtasiye, büfe gibi sağlıksız ortamlarda fahiş fiyata satılan karaborsa maskeleri alıp kullanmak zorunda kalmakta, tek bir maskeyi sokağa çıkış sırasına göre aynı aile fertleri sıra ile takmakta, sahada yaşanan bu durumlar virüsle mücadeleye büyük ölçüde zarar verdiği gibi bulaş riskini de olağan üstü derecede arttırmaktadır.


Bu yüzden; maske dağıtımının sadece belirli bir yaş gurubu ve sms ile sınırlı olmasının getirdiği sorunları ortadan kaldırmak amacıyla;


Maske alış ve satışın yasak olması nedeniyle eczacıların ve eczane personelinin maske ihtiyacının nasıl sağlanacağının belirlenmesini,

Acil maske tedariki gerektiren durumlarda eczacıların sisteme T.C. kimlik numarası ile giriş yapmasının sağlanmasını,

Maske şifresini bilmeyen vatandaşların şahsi cep telefonları üzerinden kimlik tanımlayıcı bilgileri ile sms göndererek şifrelerini talep etmelerini sağlayacak alternatif bir sistemin ivedi şekilde kurgulanmasını,

TC vatandaşı olmayan kişiler ile her ne kadar sokağa çıkışları yasaklanmış olsa dahi elzem durumlarda sokağa çıkmak durumunda kalabilen 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların da maske tedarik süreçlerinin belirlenmesini,

Eczanelerin gereken durumlarda maske ihtiyacı olan kişilere belirlenen fiyattan ecza depoları kanalıyla maske alıp satılabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını,

Eczacı, eczane çalışanları ve tüm toplum sağlığının korunması adına gerekli bilgilendirme ve düzenlemenin ivedilikle yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten Saydan TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page