top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (23.04.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 23.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:


23042021TARİHLİYURTDISILİSTE
.xls
Download XLS • 782KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi23.04.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_dd07867b-6b5c-4a13-97ec-923184510c24.xlsbottom of page