top of page

TİTCK :Satış Blokajı Kaldırılma Duyurusu(Oksapar 4000 Anti-Xa ve Oksapar 6000 Anti-Xa )
TİTCK :SATIŞ BLOKAJI KALDIRILMA DUYURUSU (Oksapar 4000 Anti-Xa IU/0,4ml ve Oksapar 6000 Anti-Xa IU/0,6ml)


Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Oksapar 4000 Anti-Xa IU/0,4ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör adlı ürünün 13050466 (SKT:11.2022) ve 133521136 (SKT:05.2023) partileri ve Oksapar 6000 Anti-Xa IU/0,6ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör adlı ürünün 13060159 (SKT:05.2022) partisine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 09.07.2021 ve 01.10.2021 tarihlerinde duyurulmuştu.


Adı geçen ürünlerin 13050466 (SKT:11.2022), 133521136 (SKT:05.2023) ve 13060159 (SKT:05.2022) partileri yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.


11.01.2022 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Comentarios


bottom of page