top of page

TİTCK BAŞKANLIĞINDAN GELEN YAZI (Eczane-Optik lerin çalışma saatleri hk.)


images

Değerli üyelerimiz,

TC Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığından eczane –optik şeklinde çalışan meslektaşlarımız için sendikamıza yazı gönderilmiş ve sizlere duyurulması istenmiştir. Duyuruya göre eczane-optik olarak çalışan üyelerimiz, çalışma saatleri bakımından eczanenin çalışma saatlerine tâbi olarak çalışmak zorundadırlar.Başkanlıktan gelen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 81776946.010

Konu: Eczane-Optik

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Caddesi, No: 31/2 Balgat/ANKARA

            Bilindiği üzere, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ile optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

            Mezkûr Kanunun Geçici 2 nci maddesinde, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesine haiz olup aynı mekânda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanların kazanılmış hakları saklıdır. Bu hakları işyerlerinin nakli halinde de devam eder.'” hükmü yer almaktadır.

            18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde Kanuna paralel bir düzenleme yapılarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekânda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanların, bu şekilde faaliyetlerine devam edebileceği, bu haklarının, işyerlerinin nakli halinde de devam edeceği ancak devredilemeyeceği düzenlenmiştir.

            5193 sayılı Kanun’un Geçici 2 nci maddesi ve Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi ile, gözlükçülük ruhsatına haiz olup aynı mekanda eczacılık ve gözlükçülük faaliyetini yürütenlerin bu haklarının korunmuş bulunmaktadır.

            Netice itibariyle; 5193 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce eczane-optik olarak faaliyete başlayan ve kazanılmış hakkı haiz olan işyerlerinin eczane ve optik kısmının bağımsız iki ayrı işyeri olmadığı, bu faaliyetlerin aynı mekânda yürütebileceği ve dolayısıyla çalışma saatleri bakımından eczanenin çalışma saatlerine tâbi olunacağı,

            Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesinin üyelerinize duyurulması hususlarında;

            Bilginizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                        Doç. Dr. Osman Arıkan NACAR

                                                                                                          Kurum Başkanı


Commentaires


bottom of page