top of page

SGK,SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI


21 Mart 2018 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 30367

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No : 2017/10

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 26/12/2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1 – Sağlık Uygulama Tebliği eki “EK-3/P Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler” Listesinde yer alan NF1035 ve NF1036 SUT kodlu tıbbi malzemeler; SUT eki “EK-3/A BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” Listesinde yer alan OR2260 ve OR2280 SUT kodlu tıbbi malzemeler ile aynı işleve sahip olduğundan, NF1035 ve NF1036 SUT kodlu tıbbi malzemelerin “EK-3/P Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler” Listesinden çıkarılmasına oybirliği ile,

MADDE 2 – SUT eki EK-2/B Listesine aşağıdaki şekilde bazı yeni işlem kodlarının eklenmesi ve bazı işlem kodlarında işlem adı değişikliği yapılmasına oybirliği ile,Sıra noKoduİşlem adıAçıklamaİşlem puanı 610533Hemoraid ablasyonu (RF/lazer) veya ebolizasyonu610490, 610610, 610530, 610531 ile birlikte faturalandırılamaz. Grade 3 hemoroidde faturalandırılır. Bu işlemde kullanılan malzemelerin kullanım kriterleri işlem içinde geçerlidir.275,21 614556Metastatik tümörlerde profilaktik fiksasyonMinimal invaviz sirküler fiksatör perkütan pinleme dahil738,00 702311Üst ekstremite rehabilitasyon iş istasyonu (robatik olmayan) 25,133351704973Kordon kanı nakli, otolog 940,98 704974Kordon kanı nakli otolog 450,30 705352Aferez trombosit süspansiyonu pediatrik (ikiye bölünmüş) tek ünite1 ünite tek donör trombasiti aferez işlemi ve tüm malzemeler dahi 704810 ile birlikte faturalandırılmaz.283,48 705353Aferez trombosit süspansiyonu pediatrik (üçe bölünmüş) tek ünite1 ünite tek donör trombasiti aferez işlemi ve tüm malzemeler dahil 704810 ile birlikte faturalandırılmaz. Kızılay tarafından ek torba ile hazırlanan pediatrik aferez trombosit süspansiyonu bu işlem kodundan faturalandırılır.193,03 705354Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu, pediatrik (ikiye bölünmüş) tek üniteAferez işlemi ve tüm malzemeler dahil 704810 ile birlikte faturalandırılmaz.188,37 705355Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu, pediatrik (üçe bölünmüş) tek üniteAferez işlemi ve tüm malzemeler dahil 704810 ile birlikte faturalandırılmaz.129,62 705431Taze donmuş plazma pediatrik (ikiye bölünmüş) tek ünite

705130, 705140, 905090, 906290, 906610, 906620, 906630, 906640, 906660, 906670, 906680, 906690, 907430, 907440, 907450, 907460, 907470, 907480, 907480, 907590, 907600, 907610, 705240, 705280 işlemleri ve tüm malzeme dahil

64,41 705432Taze donmuş plazma pediatrik (üça bölünmüş) tek ünite705130, 705140, 905090, 906290, 906610, 906620, 906630, 906640, 906660, 906670, 906680, 906690, 907430, 907440, 907450, 907460, 907470, 907480, 907590, 907600, 907610, 705240, 705280 işlemleri ve tüm malzeme dahil46,99

MADDE 3 – SUT eki EK-2/C Listesine aşağıdaki şekilde bazı yeni işlem kodlarının eklenmesi, bazı işlem kodlarında fiyat artışı yapılması ve bazı işlem kodlarında işlem adı değişikliği yapılmasına oybirliği ile,Sıra noKoduİşlem adıAçıklamaGrubu*İşlem puanı P610533Hemoraid ablasyonu (RF/lazer) veya embolizasyonuP610490, P610610, P610531 ile birlikte faturalandırılmaz. Grade 3 hemoroidde faturalandırılır. Tüm malzemeler tüm seanslar ve tüm paketler dahil. Bu işlemde kullanılan malzemelerin kullanım kriterleri işlem içinde geçerlidir.D*762,73 P614556Metastatik tümörlerde profilaktik fiksasyonMinimal invaziv sirküler fiksatör perkütan pinleme dahil. (fiksatör ve pin hariç)B*1,767,281644P615760Lomber intradural tümor eksizyonuP616020, P615761 ve 615761 ile birlikte faturalandırılmaz. Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil.B*3,601,582416P704973Kordon kanı nakli allojenik A1*256,547,47 P704974Kordon kanı nakli otolog A1*70,227,96

MADDE 4 – Farklı bir etken madde ile tedavi protokolü değişikliği gerekmeyen, “Imnovid 4 mg Sert 21 Kapsül” isimli ilacı kullanmış ve fayda görmüş ancak yan etki veya toksisite nedeniyle düşük doza geçilmesi gerekli görülen Multiple Myelom tanılı hastalarla sınırlı olmak üzere “Imnovid 1 mg Sert 21 Kapsül, Imnovid 2 mg Sert 21 Kapsül, Imnovid 3 mg Sert 21 Kapsül” isimli ilaçların; ara ödemeye alınmasına oybirliği ile,

MADDE 5 – “Kuvan 100 Mg 30 Tablet” ile “Diterin 100 Mg Dağılabilir Tablet” isimli ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasına oybirliği ile,

Bu kararların 1, 2, 3 ve 5 inci maddelerinin yayımlanacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen tarihte, 4 üncü  maddesinin  Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Comments


bottom of page