top of page

SGK,SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYON KARARLARI


SGK,SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYON KARARLARI

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 28.12.2018 tarih ve 30630 sayılı mükerrer Resmi Gazetede Sağlık Hizmetleri fiyatlandırma kararı yayımlanmıştır. Karara göre ;

MADDE 24- Eczanelerden üretilen ilaçlar için tarife (Majistral tarife) fiyatlarında,Maliye Bakanlığınca onaylanarak 457 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanan 2017 yılı yeniden değerleme oranı olan %14,47 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.

Komisyon kararı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS


Comments


bottom of page