top of page

SGK:KOMBİNE İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


29/03/2022


KOMBİNE İLAÇLAR İLE İLGİLİ DUYURU

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 25.3.2017 tarihli, 30018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararı ile 08.03.2022 tarihli Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararı gereği; içerdiği etkin maddelerin her birinin birebir mono formları ödeme listesinde yer alan kombine ürünlerle ilgili olarak; Bilindiği üzere; listeye ilave başvurusu olup, monoları birebir ödeme listesinde olan kombine ilaçların kamu birim fiyatı, içerdiği etkin maddelerin ödeme listesinde yer alan birebir mono formlarının en ucuzlarının kamu birim fiyatları toplamının %80’ini geçemez.

Mevcut durumda ödeme listesinde yer alan ilaçlardan, monoları birebir ödeme listesinde olan kombine ilaçların kamu birim fiyatı; içerdiği etkin maddelerin ödeme listesinde yer alan birebir mono formlarının en ucuzlarının kamu birim fiyatları toplamının 25.03.2017 tarihinden önce listeye ilave edilenler %90’ını, bu tarihten sonra listeye ilave edilenler ise %80’ini geçemez. Bu oranların üzerinde olduğu tespit edilen ekli listedeki kombine ilaçların fiyatları iki ay içinde firmaları tarafından %80/90 oranına uyumlu hale getirilerek Kuruma bildirilir. İki aylık süre, konuyla ilgili duyurunun yayımlanmasıyla başlar.

Duyuru tarihinden itibaren iki aylık süre sonuna kadar kamu birim fiyatı söz konusu orana uygun olarak firmaları tarafından düzenlenmeyen ilaçlar, pasiflenecek ilaç listesi olarak yayımlanır ve yürürlüğe girer. Pasiflenen ilaçlar, fiyatlarının söz konusu oranlara uygun şekilde düzenlenmesi halinde firma başvurusuna istinaden Kurum tarafından aktiflenir.

Pasiflenme tarihinden itibaren altıncı ayın sonunda halen güncel fiyatlar ile düzenleme yapılmaz ise ödeme listesinden çıkarılır.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Ek: 1 Liste


KOMBİNE
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 17KB

Comments


bottom of page