top of page

SGK,GSSGM İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Yerelleşme Faaliyetleri Kapsamında Pasif Statü


                                                                                              14/08/2018

                                                                                              TEİS2018-57

T.C.SGK BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu: Yerelleşme Faaliyetleri Kapsamında Pasif Statüye Geçen İlaçların Medula’ya Kaydı Sırasında Yaşanan Sorunlar hk.

İlaç sanayiindeki yerelleşme faaliyetleri kapsamında pasif statüye getirilerek geri ödeme listelerinden çıkartılan ürünlerin yer aldığı reçetelerde hastalar ciddi anlamda mağdur olmakta ve eczacılar da güç durumda kalmaktadırlar. Şöyle ki;

Pasife alınan ilaçların yazıldığı reçetelerde bu ilaçların kaydı, geri ödeme listesinden çıkarıldıkları için yapılamamaktadır. Bahse konu ilaçlar yerine aynı içerikli diğer bir eşdeğer ilaç Medula sistemine girilmek istendiğinde ise bu işlem için provizyon alınamamakta ve hastalar sistemin ödediği eşdeğer ilacı sosyal güvenceleri kapsamında alamamaktadırlar.

Gerek pasife alınan ilaç listelerinin hekimlere yeterince duyurulmaması, gerekse hastane otomasyonlarındaki e-reçete ilaç listelerinde aktif/pasif ilaç ayrımının yapılmamasından kaynaklı olarak ilgili “pasif ilaçlar” hala hekimlerce reçete edilmektedir.

Hekimler tarafından bu ilaçlar reçete edilse dahi; pasife alınmış bir ilacın Kurumca geri ödemesi yapılan eşdeğerinin Medula’ya kaydının yapılamaması durumu, hastaların bu ilaçları ücretli şekilde almalarına yol açarak ciddi anlamda hak kaybına ve mağduriyete neden olmaktadır.

Protokol hükümlerindeki “reçete koşulları” yerine getirmesine karşı Medula’da gerekli tanımlamaların yapılmamasından kaynaklı olarak yaşanan hak kaybı ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla reçete içeriğinde hekim tarafından pasif ilaç yazılmış olsa dahi Medula Provizyon Sisteminde ilgili ilacın eşdeğeri için provizyon alınabilmesi adına gerekli değişiklik ve tanımlamaların ivedilikle yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

Comentarios


bottom of page