top of page

SGK GSSGM'DEN 2 DUYURUT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10/02/2023

I.DUYURU

AFET BÖLGESİNDE YAPILACAK UYGULAMALAR HAKKINDA


Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın, sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında ve ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından;

06.02.2023 tarihi itibarı ile bu illerde ikamet eden özel sevk kurallarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamında yer alan vatandaşlarımızın olağanüstü hal süresince, bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavileri için "doğal afet provizyonu" alınarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmeleri hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


10/02/2023

II.DUYURU

AFETTEN ETKİLENEN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ AYAKTA TEDAVİLERİNDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERİ HAKKINDA


Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle afet bölgeleri ilan edilen Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden vatandaşlarımızın, ayakta tedavileri nedeniyle kullandıkları Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek3/C ve Ek-3/D listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açısından aşağıdaki tedbirler alınmıştır.


1- Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek3/C ve Ek-3/D listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin miat/kullanım sürelerinin bitiş tarihinin 06.02.2023 günü olacak şekilde düzenlenmesi,


2- Kurumumuzca iade kapsamında cihaz temin edilen kişilerden, Kurum kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınarak sağlık raporu, reçete ve tahlil/tetkik gibi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenecek belgelerin aranmadan Kurum stoklarından cihaz temininin sağlanması; Kurum stoklarında cihaz bulunmaması halinde ise kişilerce dışarıdan temin edilecek cihazlara ilişkin yapılacak ödeme işlemlerinde de sağlık raporu, reçete ve tahlil/tetkik gibi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenecek belgelerin aranmaması,


3- Miat kontrollü tıbbi malzemelerde (eksternal protez-ortezler, işitme cihazı, işitsel implant sarf malzemeleri, görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, mikroinfüzyon pompası, tekerlekli sandalye, nebülizatör, aspirasyon cihazı vb.) MEDULA kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınarak bu tıbbi malzemelerin ödeme işlemlerinde sağlık raporu, reçete ve tahlil/ tetkik gibi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenecek belgelerin aranmaması,


4- Sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin, MEDULA kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınarak bir defaya mahsus olarak reçete edilme adetlerine ilişkin Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen kural/kriterler kapsamında reçetesiz olarak temin edilmesinin sağlanması,


Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page