top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Alfa lipoik asit”


teis yeni

31/10/2016    TEİS2016-72    

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

KONU: “Alfa lipoik asit” içeren müstahzarların reçete edilmesi ve geri ödeme koşulları hk.

         “SGKEPT” Etken madde kodlu “Alfa lipoik asit” içeren müstahzarların reçete edilmesi ve geri ödeme koşullarıyla ilgili üyelerimizden sık sık şikayetler gelmektedir.

İlgili etken maddeye ait SUT bilgisi (135(1) – 4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri) aşağıdaki gibidir:

(4) Alfa lipoik asit (kombinasyonları dahil);

a) Diyabetik nöropatik ağrı ve periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

b) Nöropatik ağrıda; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, ortopedi veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Eczanelerimizde reçete giriş ekranında; ilacın prospektüs bilgisinde “Periferal (sensomotor) diyabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde endikedir.” ifadesi olduğu gerekçesiyle kurum tarafından yapılan kontrollerde “Diyabetik polinoropati” teşhisi mevcut olsa bile reçeteye/rapora“periferal (sensomotor) diyabetik polinöropati” ifadesinin ekletilmesi üye eczacılarımızdan talep edilmektedir.

İlgili noksanlık sebebiyle hastalarımız tekrardan reçeteyi yazan sağlık hizmet sunucusuna gitmekte fakat çoğu zaman hekimler tarafından “talep edilen endikasyon bilgisine ait ICD kodu olmadığı” gerekçesiyle reçeteye/rapora “periferal diyabetik nöropati” teşhisi eklenmek istenmemektedir.

Belirtilen sebeple, kullanması gereken ilacını sosyal güvencesiyle alamayan hastalarımızın mağduriyetinin giderilip, bu konuda eczanelerimizde sıkıntı yaşanmaması adına; ICD kod karşılığı olmayan “periferal diyabetik polinöropati” teşhis kısıtlamasının kaldırılmasını ya da sistemde mevcut olan G59.0*Diyabetik mononöropati, G63.2* Diyabetik polinöropati teşhislerinin kabul edilmesinin  sağlanarak sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN         

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI             

Commenti


bottom of page