top of page

SGK’dan GELEN CEVAP YAZISI (Yabancı ülke vatandaşlarının kronik rahatsızlıkları ile ilgili Medula ek


SGK’dan GELEN CEVAP YAZISI (Yabancı ülke vatandaşlarının kronik rahatsızlıkları ile ilgili Medula ekran duyurusu hk.)

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere,Yabancı Ülke vatandaşlarını9n kronik rahatsızlıkları ile ilgili medula ekran duyuru için kuruma sendikamızca yazılı başvuru yapılmıştı.

Yazımıza gelen cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı    : 82777558-118.03-E.9461869                                                         01/07/2019

Konu   : Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kronik Rahatsızlıkları Hk.

Sayın Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı

Ziyabey Cad. No : 31/2 Balgat ANKARA

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün 11/06/2019 tarihli yazısı ekinde Merkezimize intikal eden, 08/05/2019 tarihli ve 2019-21 sayılı yazınızda, 5510 sayılı Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden “99” kimlik numaralı kişileri ilaç temininde hasta ve meslektaşlarının ciddi hak kaybı ve mağduriyet yaşadıkları belirtilerek, MEDULA Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri” başlıklı bölümün 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde;

“Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları,” hükmü yer almakta olup, yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları nedeniyle verilen sağlık hizmeti bedeli Kurumumuzca karşılanmamaktadır.

Ayrıca, MEDULA Hastane Sisteminde 99 kimlik numarası ile başlayan kişilere provizyon alınma aşamasında “BİLGİ:Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarına ait faturalar Kurumca karşılanmaz” şeklinde bilgi mesajı dönülmektedir.

MEDULA Hastane sistemi “hak sahibi işlemleri” menüsü altında “yabancı uyruklu sigortalı kronik tanılar” alanına tarafımızca ICD-10 tanı kodları kaydedilmekte ve fatura kayıt aşamasında bu ICD-10 tanı kodlarının takip içinde varlığı halinde sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasına izin verilmemektedir.

Rapor ve tanı kodu bildirilen kişilerin, bildirilen rapor ve tanı kodlan ile ilgili olarak yazılan reçetelerin kaydedilmesine MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde izin verilmemekte olup ayrıca 99 kimlik numarası ile başlayan kişilere provizyon alınma aşamasında eczane ekranlarında da “Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarına ait reçeteler Kurumca karşılanmaz” şeklinde bilgi mesajı dönmektedir.

Söz konusu taleplerinizin, yukarıda belirtilen açıklamalar da dikkate alınarak Kurumumuz kayıtlarına alındığı hususunda;

Bilgilerinizi rica ederim.

Ecz. Elif CİHANOĞLU

   Merkez Müdür V.

KURUM YAZISI:

bottom of page