top of page

SGK BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ(Eczane alacaklarından yersiz yapılan Bağ-Kur prim borcu kesintileri hk.)


16/03/2022

TEİS2022-30


T.C.T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

ANKARA


Konu: Eczane alacaklarından yersiz yapılan Bağ-Kur prim borcu kesintileri hk.


Üye eczacılarımızdan gelen bildirim ve şikayetlerde; Bağ-Kur cari dönem prim ödemelerini her ayın son ödeme tarihinde ödeme haklarını kullanarak temerrüde düşmeden vaktinde ödemelerine rağmen bazı bölgelerde zaman zaman cari döneme ait primlerin SGK ödemelerinden kesinti yapıldığı, eczacılarımızın da aynı primi ödemiş olmaları durumunda da prim ödemelerinin mükerrer tahsil edildiği anlaşılmaktadır.


Bağ-Kur prim ödemelerini yasal süresi içinde yapan meslektaşlarımızın Kurum alacaklarından mükerrer tahsilatının engellenmesi için gerekli yazılımsal ve bürokratik iyileştirmelerin yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.
ECZ. NURTEN SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANIComentarios


bottom of page