top of page

SGK: 2021/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Düzenleme

2021/2. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler

2021-2 EK4A YAYIM 13 İlaç
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 21KB

Comments


bottom of page