top of page

Sendikamızdan İki Hukuk Zaferi (YD kararı SGK tarafından 26.02.2023'te uygulanmaya başlayacaktır.)Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Eczane Eczacılarının Sendikası olarak; ilaç hizmetimizi aksatacak , ekonomik yönden hizmetimize ve vatandaşlarımıza negatif olarak yansıyacak her değişiklik için hukuki hakkımızı kullandığımızı ve kullanacağımız taahhütünü yerine getirmiş bulunmaktayız.


SENDİKAMIZCA DANIŞTAY 10. DAİRESİNDEN AÇTIĞIMIZ DAVAYA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI, SGK TARAFINDAN 26.02.2023 İTİBAREN UYGULANACAKTIR.

SGK DUYURUSU AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULUR.


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15/02/2023 DUYURU DANIŞTAY KARARI HAKKINDA


Danıştay Onuncu Dairesinin 13.12.2022 tarihli ve 2021/6677 Esas numaralı kararı ile, 13.12.2022 tarihli ve 2021/6731 Esas numaralı kararı ile, 13.12.2022 tarihli ve 2021/6760 Esas numaralı kararı ile, 13.12.2022 tarihli ve 2021/6809 Esas numaralı kararı ile, 13.12.2022 tarihli ve 2022/1313 Esas numaralı kararı ile, 08/09/2021 tarih ve 31592 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü maddeleri ile 7’nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci bendinin yürütülmesi durdurulmuştur.


26/02/2023 tarihinden başlayarak işlemler bu kapsamda yürütülecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.


1.DAVA:

Sendikamızca 08/09/2021 tarih ve 31592 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 2. maddesi ile değişik 4.4.2. numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "%5" ibaresi ile 3. maddesi ile değiştirilen "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)" ekinde yer alan (*) ve (**) işareti bulunan ilaçlara dair kısımların iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemli Danıştay 10. DairesindeEsas No : 2022/1313sayı ile dava açılmıştı.


Dava konusu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 3. maddesi ile değiştirilen "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)" ekinde yer alan (*) ve (**) işareti bulunan ilaçlara dair kısımlar bakımından, davacının YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜ ile anılan hükmün YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.


YD verilen madde: MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” Ek’teki şekilde değiştirilmiştir.


2.DAVA:

08/09/2021 tarih ve 31592 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nın 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "52" ibaresi ile ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinin, 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan "aynı reçetede yalnızca 1 (bir) müstahzarın en fazla 1 (bir) kutu olacak şekilde bedelinin Kurumca karşılanmasına" ibareleri ile ikinci fıkrasının, 3. ve 4. maddelerinin, Kararın eki Ek-1 sayılı listedeki 34 kalem ilacın iptali ve yürütülmesinin durdurulması İSTEMLİ Danıştay 10.dairesinde Esas No : 2021/6677 sayı ile dava açılmıştır.


Dava konusu 08/09/2021 tarih ve 31592 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nın 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "52" ibaresi ile ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinin, 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan "aynı reçetede yalnızca 1 (bir) müstahzarın en fazla 1 (bir) kutu olacak şekilde bedelinin Kurumca karşılanmasına" ibareleri ile ikinci fıkrasının, 3. ve 4. maddelerinin, Kararın eki Ek-1 sayılı listedeki 34 kalem ilacın YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.


YÜRÜTMESİ DURDURULAN MADDELER:


Ek1 sayılı listede yer alan 34 ilaç:TEİS - Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı - İlk Derece(YD Kararı)

TEİS - Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı - İlk Derece(YD Kararı)
.pdf
Download PDF • 109KB

TEİS - Sosyal Güvenlik Kurumu Saglık Uygulama Tebligi - İlk Derece (YD Kararı)

TEİS - Sosyal Güvenlik Kurumu Saglık Uygulama Tebligi - İlk Derece (YD Kararı)
.pdf
Download PDF • 93KB

****

EK LİSTE
.PDF
Download PDF • 12.23MBComments


bottom of page