top of page

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !


SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Şeker Ölçüm cihazlarını ödeme kapsamından çıkaran; 14/07/2016 tarih ve 29770 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 16. maddesinin (b) bendinin ve 25/08/2016 tarih ve 29812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 13. maddesinin iptali istemiyle Sendikamızca Danıştay’da açılan davanın temyiz aşaması sonuçlanmıştır.


24/03/2013 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebligi'nin 3.3.2 numaralı maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan; "Kan şekeri ölçüm cihazlarına ait bedeller, Kurumca karşılanacaktır. Kan şekeri ölçüm cihazının yenilenme süresi 2 yıldır. Bu süreden önce temin edilen kan şekeri ölçüm cihazının bedeli Kurumca ödenmez." şeklindeki düzenlemeyi ortadan kaldıran dava konusu düzenleme için verilen karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2019/363 Esas, 2020/2400 Karar No.’lu kararı ile oybirliği ile iptal edilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU


Commenti


bottom of page