SENDİKAMIZCA TİTCK ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN ZİYARET HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SENDİKAMIZCA TİTCK ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN ZİYARET HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Değerli Üyelerimiz,

Sendikamızca 14.08.2018 tarihinde Eczaneler Dairesi Başkanlığı ziyaret edilerek gündemdeki konular hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş ve yaşanan sorunlar değerlendirilmiştir.

Sizlerden gelen sorular ışığında ve yaşanan gelişmeler ışığında edindiğimiz bilgiler aşağıda bilginize sunulmuştur.

1-ELEKTRONİK RUHSAT HAKKINDA:

EYS projesi kapsamında Eczane Ruhsatlarımıza ait bilgiler elektronik ortamdan kağıt ortama aktarılarak güncellenecek ve İl Sağlık Müdürlüklerince bizlere teslim edilecektir. Yeni eczane ruhsatımızı eczanelerimize asacağız ve ayrıca verilen eczane sertifikamızda denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.Bu yenilemenin ücretsiz olarak yapılması düşünülmektedir.

2-YARDIMCI ECZACILIK HAKKINDA:

Yardımcı eczacılık uygulaması, bu uygulama kapsamında olan ve sadece eczane açmak isteyen yeni mezun  meslektaşlarımız içindir. Mesleğimizin diğer çalışma alanlarında veya kamuda çalışmak için bu şart aranmamaktadır. Mezun meslektaşlarımız yardımcı eczacılığı diledikleri zaman yapabileceklerdir. Hatta parçalı olarak bile (örneğin 3 ay yardımcı eczacı olarak) çalışıp, ileriki senelerde kalan ayları tamamlayabilirler.

Özetleyecek olursak sadece eczane açmak ve serbest eczanelerde mesul müdür olmak isteyen ve bu uygulama kapsamında olan yeni mezun meslektaşlarımız “yardımcı eczacılık “ yapmak zorundadırlar.

Yardımcı eczacılık kılavuzu hazırlanmış olup,bakan onayı beklenmektedir. Bu süreçte eczanelerimize şahsi olarak müracaat eden ve kabul ettiğimiz meslektaşlarımızı il sağlık müdürlüğüne bildirerek yardımcı eczacı olarak çalıştırabilmekteyiz. Yönetmeliğimizin maddesi yürürlüktedir: “Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışabileceği eczaneyi kendisinin belirlemesi hâlinde öncelik tanınır.”

3-İKİNCİ ECZACI HAKKINDA:

Bildiğiniz üzere;Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesi;

“Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. “ şeklindedir.

12.04.2014 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 16. maddesine göre ikinci eczacı çalıştırılmasına ilişkin yıllık ciro tutarının, aradan geçen 4 yıllık süreye rağmen güncellenmemiş olmasına yönelik yaptığımız başvuru sonrası, bu sene ciro bilgisi güncellenmiş olup, ikinci eczacı çalışıtırılmasına yönelik ciro alt limiti KDV hariç 3.553.850.00 lira olarak güncellenmiştir.

4-ASKIYA ALINAN ECZANE RUHSATLARI

Eczaneler hakkındaki yönetmeliğin 49. maddesi

“Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir. Bunun için eczane ruhsatnamesi geçici olarak il sağlık müdürlüğüne teslim edilir. Varsa eczanede bulunan ilaçlar saklama şartlarına uygun bir şekilde muhafaza edilir. Eczacının faaliyetine iki yıllık geçici kapatma süresi sona ermeden önce tekrar devam edeceğini beyan etmesi durumunda eczane olacak yerin kontrolünden sonra ruhsatnamesi iade edilir veya herhangi bir değişiklik hâlinde yeniden düzenlenir. Bu durumdaki eczaneler için bulunduğu ilçe değişmemek kaydıyla bu Yönetmelikteki nüfus kriteri uygulanmaz.” şeklinde olup en sık gelen sorular nakil hakkında olmaktadır.

Ruhsatını askıya alan eczacının nakil hakkı mevcut ise eczanesini taşınacağı yere doğrudan açabilmektedir. Nakil hakkı yok ise ruhsatını askıya aldığı aynı ilçe içinde eczanesini açması gerekmektedir.

Ruhsatı askıda olan meslektaşlarımız 2 yıl bitmeden tekrar eczane açarak mesleğine devam etmek zorundadır. Bu süre sonunda eczanesini açmayan meslektaşlarımızın ruhsatları işlevini kaybeder ve eczane kapanmış olur.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

#onecikan