top of page

SATIŞ BLOKAJI KALDIRMA: Calcium Folinate Koçak

27.10.2021 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı


Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu

  • Calcium Folinate Koçak 100mg/10ml IV/IM Enjektabl Çözelti İçeren Flakon adlı ürünün 3773978 (SKT:09.2021) ve 3773976 (SKT:09.2021) partisi,

  • Calcium Folinate Koçak 200mg/20ml IV/IM Enjektabl Çözelti İçeren Flakon adlı ürünün 3775980 (SKT:09.2021) partisi ve

  • Calcium Folinate Koçak 300mg/30ml IV/IM Enjektabl Çözelti İçeren Flakon adlı ürünün 3776973 (SKT:09.2021) partisine

incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 09.07.2021 tarihinde duyurulmuştu. Yukarıda adı geçen ürünlerin belirtilen partileri yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.
bottom of page