top of page

GRİP AŞILARININ KARŞILANMASI HAKKINDA

Grip aşılarının 65 yaş altı SGK kapsamındaki kişilere temini için SUT 2.4.3/B maddesinde belirtilen (gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak) hastalıklarda Medula sisteminde aktif raporu kontrol edilerek 216 uyarı kodu ile geri ödeme kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.


Not: İmmünsupresif tedavi kapsamında raporu bulunan kişiler için ilaç geçmişinden immünsupresif tedaviye ilişkin ilaç varlığı kontrol edilmelidir.


Reçetem sisteminde reçete edilmiş olup ödeme şartlarına uymadan yazılmış aşılar reçetem sistemine giriş yapılıp ücretli olarak verilebilecektir.

Comments


bottom of page