MEDULA ARIZASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME (SGK Medula kesintisi duyurusu eklendi)


MEDULA ARIZASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere Medula sistemi yeni veri merkezine taşınmıştır. Bugün başlayan sistem arızası çalışmaları devam etmekte olup ,ilgili başkanlıkla yapılan görüşmeye göre, MANUEL olarak reçete karşılayabilmeniz için duyuru yayınlanmıştır. Ama SGK portali çalışmadığı için yapılan duyuruyu ancak arıza giderilince görebileceğiz.

SUT ‘nin “1.7.2 – MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması”

(1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.”

Maddesine göre MANUEL İŞLEM ve faturalama yapılabilir.Karşıladığınız manuel reçetelerin (e-reçete zaten verilemez) arkasına  kişinin SSK,Bağkur gibi ve emekli ,çalışan şeklinde isim soyad ve imzasını alınız.

Örneğin : emekli bağkurluyum   İSİM SOYAD İMZA.

SGK MEDULA DUYURUSU

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

                                                                                  18.12.2015

DUYURU

VERİ MERKEZİNİN TAŞINMASI

            Kurumumuz veri merkezi taşınması proje planı kapsamında devam etmektedir. Sistem alt yapısında yapılan ve yapılmaya devam edilecek olan çalışmalar nedeniyle zaman zaman planlı ve plansız kesintiler yaşanabilmektedir.

            Çalışmalar süresince sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları SUT’nin “1.7.2 MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınmaması” başlığı altında yer verilen;

            (1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile teşvik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna /kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” Hükmü gereğince sağlık hizmet sunucuları tarafından (hastane/eczane) manuel faturalama yapılabilecektir.

           Bilgilerinizi rica ederim.

MEDULA KESİNTİSİ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER:

* Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete  katılım payının ( 3 TL) ve 3 kalem/kutu aşan ilaçlardan alınması gereken +1 Tl tutarındaki REÇETE  katılım payları , eczane tarafından nakit olarak tahsil edilecektir.

* Çalışan kişilerden alınacak olan %20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.

* Emeklilerden alınacak olan %10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.

* Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından, Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir.

*  Reçeteye eklenen karekodların İTS işlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane sistemi üzerinden tamamlanacaktır.

*  Eczaneler tarafından kesinti süresince karşılanan reçeteler, sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden Kuruma fatura edilecektir.

Ancak eczaneler tarafından kesinti süresi içerinde karşılanan,

MEDULA sistemine kaydedilemeyen reçeteler, MEDULA Eczane sistemine sonradan kaydedilmesine rağmen muayene katılım payı tahsil edilemeyen reçeteler (MEDULA Eczane sisteminden silinerek), Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesine göre Kuruma manuel olarak fatura edilebilecektir.

MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için MEDULA Eczane uygulamasından “Deneme” çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da MEDULA Eczane uygulamasında yer alan “Manuel Reçete Giriş” menüsünden İTS’ye bildirilecektir.

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS