top of page

MEDİKAL FATURA VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU

MEDİKAL MARKET, OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ, İŞİTME MERKEZLERİ VE MEDİKAL ECZANELERDE FATURA VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU


25/08/2021

DUYURU


Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Ankara ve bağlı illerde 01/02/2021 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilmiş idi.


Yapılan yeni düzenlemeler neticesi Adana, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illeri ve bağlı illerde de, tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerin 01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşıladıkları reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranarak Kurumumuza teslim edilmesi zorunludur.


Taranmamış fatura ve eki belgeler Kurumca kabul edilmeyip taranmak üzere iade edilecektir.


Tüm ilgili Sağlık Hizmet Sunucularına duyurulur.


Comments


bottom of page