top of page

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ: SPOR ECZACILIĞI EĞİTİM PROGRAMI

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Lokman Hekim Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile 1 Haziran-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan II. Spor Eczacılığı Eğitim Programı’nda eczacılık bilgi ve donanımının sporcu sağlığı alanındaki etkin rolü hakkında detaylı bilgiler aktarılacaktır.

Eğitim programımızda 5 modül, yaklaşık 50 saat saat ders, yurt içi ve yurtdışından 30 eğitmen yer almaktadır.


Eczacılık biliminin bütün uzmanlık alanlarında geçerli olduğu üzere, diğer sağlık disiplinleriyle kesintisiz şekilde süregelen profesyonel işbirlikleri Spor Eczacılığı alanında da vazgeçilmezdir.


Yurtiçinden ve yurtdışından katılacak, farklı branşlardan uzman eğitmenlerin sunumlarıyla interaktif bir şekilde gerçekleşecek olan eğitimler sayesinde Spor Eczacılığı uzmanlık dalına ait kavramlar hakkında bilgilerinizi geliştirip güncelleyebileceksiniz.


Spor Eczacılığı;

Sporcular için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde, Eczacılık biliminin, teorik ve pratik uygulamaları ile yer alarak sporcu sağlığı sistemine katkı sağlama yöntemleri bütünüdür.


Bu Alanda Uzmanlaşan Bir Eczacı Neler Yapabilir?

 • Sporcu odaklı, akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun bir danışmanlık hizmeti sunar

 • Sporcuların dopingle mücadele sürecinde, doğru tarafta kalmalarına rehberlik eder, bilinçsiz/farkında olmadan doping konusunda eğitici rolünü üstlenir,

 • Temiz spor ve olimpik ruh gibi değerlere bağlı kalmaları yolunda onları bilinçlendirir,

 • Kusursuz sorumluluk ilkesi doğrultusunda Sporcunun ve çevresinin farkındalıklarını arttırır,

 • Güvenli ve kanıta dayalı gıda takviyesi/besin destek ürünleri kullanımı konusunda güncel bilgileri takip ederek fark yaratır,

 • Sporda, ilaç kullanımı ve ergojenik yardım tercihlerinde güvenilir danışmanlık hizmetlerini sağlar,

 • Spora bağlı sakatlanmalarda tercih edilebilecek soft ortopedik medikal ürünlerin kullanımı konusunda sporcuları bilgilendirir,

 • Eczacılık alanında çeşitli uzmanlık dallarının sporcu sağlığı konusundaki olumlu etkilerini yakından takip eder ve alanların uygulayıcısı olur,

 • Sporcuya özel formüle edilmiş majistral reçetelerin hazırlanmasını sağlayarak, sporcular için etkisi yüksek istenmeyen etkileri düşük tedavi seçeneklerini planlar.

Spor Eczacılığı Eğitim Programı Size Neler Kazandırabilir?


Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve LHÜSEM ev sahipliğinde hazırlanan bu eşsiz eğitim programına katılarak,

 • Spor Eczacılığı Uzmanlık Dalı ile ilgili ülkemizden ve dünyadan en son gelişmelerin de yer alacağı çok değerli bir bilgi serisini doğrudan ilgili uzmanlarının sunumlarına erişerek takip edebileceksiniz.

 • Program sonunda elde edeceğiniz kazanımlar ile eczanelerinizde uygulayabileceğiniz Sporcu Sağlığı Danışmanlık Hizmetleri sayesinde sporcular ve onların çevresindeki bireyler ile ortak bir dil oluşturabileceksiniz.

 • Spor Eczacılığı uzmanlık dalı dünya genelinde de yeni gelişmekte olan bir alan olduğu için kariyer ufkunun da açık ve geniş olduğu bir başlıktır. Bu alanda şimdiden bilgilerinizi geliştirmek ve çoğaltmak yakın gelecekte çok daha etkili pozisyonlar için öncül olacaktır.

Spor Eczacılığı Online Eğitim Programı, spor sağlığı alanında çok daha fazla etkili olmak isteyen Eczacılar ve diğer Sağlık Profesyonelleri için ülkemizde geçerli olan uygulamalar ve gelecekte öngörülen uygulama başlıkları göz önünde bulundurularak özgün bir şekilde tasarlanmıştır.


Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık ve Bilim Komisyonu tarafından hazırlanan Sporda İlaç Sertifika Programı ve kaynak materyalleri, bu ileri seviye programın tasarlanmasında model alınmıştır.


Eğitim Programının Kapsamı Nasıldır?

 • Eğitim programı 5 modül ve yaklaşık 50 saat dersten oluşmaktadır.

 • Dersler çevrimiçi senkron veya asenkron olarak yürütülecektir.

 • Eğitim sonunda yapılacak online sınavda başarılı olanlara katılım sertifikası verilecektir.


 • Modül 1

  • Giriş ve temel kavramlar

 • Modül 2

  • Sporcularda ilaçların klinik kullanımı

 • Modül 3

  • Sporcu sağlığının korunması ve temiz spor

 • Modül 4

  • Destek ürünleri ve sporcu beslenmesi

 • Modül 5

  • Spor etkinliklerinde ve sporcu sağlığında eczacının rolü


Düzenleme Kurulu

 • Dr. Belma Koçer- Gümüşel

 • Öğr. Üyesi Deniz Yiğit

 • Ecz. Onur Gültekin

 • Ecz. Somer Helvacı

 • Hasan Tahsin Şen

 • Ekin Erdoğmuş

Kimler Başvurabilir?

Eğitim programımıza eczacılar kabul edilmektedir.


Son Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2020

Eğitim Ücreti : 3000 TL (KDV dahil)


Katılmak isteyenlerin aşağıdaki hesap numarasına kayıt ücretini yatırmaları ve dekont, isim, TC kimlik numarası, adres ve telefon bilgileri ile sem@lokmanhekim.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Dekontta mutlaka katılımcı ismi ve Spor Eczacılığı Online Sertifika Programı ifadesi bulunmalıdır.


Hesap Bilgileri:

Unvan: Lokman Hekim Üniversitesi

Banka Adı: DenizBank

Şube adı: Gölbaşı Şubesi

IBAN No: TR52 0013 4000 0156 1955 8000 17


Katılımcı sayısının 10 kişinin altında kalması durumunda kurs ileri bir tarihe ötelenebilir.
bottom of page