top of page

ECZDEK-3.ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞTAY RAPORU

"Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi" Duyurusu:


23.02.2021 tarihinde Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (ECZDEK)Yürütme Kurulu tarafından çevrimiçi olarak 3. Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Çalıştayı düzenlenmiştir.


Çalıştayımızın açılışına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN ve Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ katılmıştır. Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN tarafından COVID-19 küresel salgını boyunca yüksek öğretimde YÖK’ün faaliyetleri hakkında Dekanlarımıza bilgi verilmiş ve Sayın Hocamızın Eczacılık Fakülteleri ile ilgili önerileri dinlenmiştir.


Çalıştayımız, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) dijital sağlık raporu ve bu dersin Eczacılık müfredatlarına eklenmesine yönelik tavsiyesine yönelik olarak FIP temsilcisi Ecz. Nilhan UZMAN’ın “Eczacılık Müfredatında Dijital Sağlık” konulu sunumuyla başlamıştır.


Daha sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY’ın “ECZÇEP- 2015’ten-ECZÇEP 2019’a Neler Değişti?”, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf ÖZKAY’ın “GEP Geliştirme Sürecinin Basamakları-Eğitim Programı ÇEP Uyum Ölçeği” ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül ÖZHAN’ın “Entegre Eğitim Sistemi Modeli” konulu sunumları devam etmiştir. Soru-cevap kısmını müteakip çalıştayımız tamamlanmıştır.


Çalıştay ile ilgili sunumlar ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla arz ederiz.

ECZDEK YÜRÜTME KURULUECZDEK-3.-ÇEP-Çalıştay Raporu

ECZDEK-3.-ÇEP-Çalıştay Raporu
.pdf
PDF dosyasını indir • 232KB

Prof Dr Gülbin Özçelikay - ECZÇEP-2015ten-ECZÇEP 2019a Neler Değişti

Prof Dr Gülbin Özçelikay - ECZÇEP-2015te
.
dosyasını indir • 5.40MB

Prof Dr Gül Özhan - Entegre Eğitim Sistemi Modeli

Prof Dr Gül Özhan - Entegre Eğitim Siste
.
dosyasını indir • 2.80MB

Prof Dr Yusuf Özkay - GEP Geliştirme Sürecinin Basamakları-Eğitim Programı ÇEP Uyum Ölçeği

Prof Dr Yusuf Özkay - GEP Geliştirme Sür
.
dosyasını indir • 1.39MB

Ecz Nihan Uzman - Eczacılık Müfredatında Dijital Sağlık

Ecz Nihan Uzman - Eczacılık Müfredatında
.
dosyasını indir • 2.08MB

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN (Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL (Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Erdal CEVHER (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı)Comments


bottom of page