top of page

LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU

LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) ENDiKASYON KISITLAMASI İLAVE KONTRENDiKASYONLAR VE RiSK AZALTMA ÖNLEMLERİ


Sayın Sağlık Mesleği Mensubu,


Bu mektubun amacı, Lemtrada (alemtuzumab) ile pazarlama sonrası kullanımda tespit edilen yeni güvenlik bilgileri hakkında sizi bilgilendirmektir. Bu bilgilendirme, endikasyon kısıtlaması, kontrendikasyon ilavesi ve risk azaltma önlemleri hakkındadır. Bu yeni güvenlik bilgileri Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatı bilgilerine dahil edilme sürecindedir.


Alemtuzumab tedavisinden önce ve alemtuzumab tedavisi sırasında aşağıda belirtilen yeni risk minimizasyon önlemleri takip edilmelidir.


Bu mektup, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Bu mektuba, www.titck.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.


DUYURU BAĞLANTISI:


DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU

LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) ENDiKASYON KISITL
.
dosyasını indir • 788KB

Comentários


bottom of page