top of page

Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında


Değerli üyelerimiz,


Kronik hastalarımızın 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmış olan Sağlık Raporları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30.06.2023 tarihine uzatılmıştır.


Bu duyuruya istinaden Kurum tarafından Medula sisteminde yapılacak olan düzenlemeler (yaklaşık 100 milyon civarında tekil rapor) için bu hafta bitirilmek üzere çalışmalar başlamıştır.


Kurum duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur.


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında


20.12.2022

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan ilaç grupları dışında bulunan tüm ilaçların ve 20.03.2020 tarihli duyuru ekinde yer alan tıbbi malzemelerin rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmış olup, tüm ilaç/tıbbi malzemeler Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında Kurumumuzla sözleşmeli eczane/merkezlerden temin edilebilecektir
Comments


bottom of page