top of page

İLAÇLARDA UYGULANACAK KKİ BAREMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ24/07/2023

DUYURU

İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

23/07/2023 tarih ve 32257 sayılı Resmi Gazetede “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; 2023 yılı Temmuz ayında %30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlenmiştir.


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sitesinde 23/07/2023 tarihinde yayınlanan ve yürürlüğü 24/07/2023 olan fiyat listesinde de 2023 yılı Temmuz ayı için Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 14,0387 TL olarak yayınlanmıştır.


Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1- Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremler için belirlenen depocuya satış fiyatları (DSF) aşağıda yer almaktadır.


İlgili düzenleme Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 24/07/2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


DUYURU BAĞLANTISI:


Comentarios


bottom of page