top of page

İLAÇ TAKİP SİSTEMİNDEN 2 ÖNEMLİ DUYURU !!


uyelerımızın dıkkatıne

Değerli Üyelerimiz,

İTS ‘ den 2 adet duyuru yayınlanmıştır. Duyurular aşağıda bilgilerinize sunulmuştur

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

I-)İlaç Takip Sistemi (İTS) güncel hata kodları

Güncel İTS hata kodları aşağıdaki gibidir:60000    Ürün Deaktif60004    Ürün Eczane Tarafından Satılmış.60005    Ürün İhraç Edilmiş.60006   .Ürün Sarf Edilmiş60007Ürün Geri Çekilmiş60001    Ürün Üreticide.60002    Ürün Depoda.60003    Ürün Eczanede.60008    Ürün Sarf Merkezinde.00000    Ürün üzerinde gerçekleştirilen işlem başarılıdır.20001    Kaynak GLN Bilgisi Yok/Geçersiz10231   .Ürün tarafınızdan sarf edilmiştir20006    Birden Fazla Dosya Gönderilemez20007    Dosya Formatı Desteklenmiyor20008    Girilen Transfer ID Sistemde Bulunamadı20009    Dosya boyutu en fazla 10MB olabilir20100    Kullanıcı bu firma için paket bilgilerini alamaz20101    Tarafınıza gönderilmiş paketler için ‘Teslim alınmamış transfer bilgilerini getir’ seçeneği seçilebilinir.20201    Geçersiz paydaş tipi40004    Ürün tarafınızdan satılmıştır11002    Veri Tabanı Hatası21005     Tek seferde sadece bir paket gönderilebilir!21014    Alıcısı veya göndericisi olmadığını paketler hakkında bilgi alamazsınız!21015    Paket Detay Servisinde sorgu başlangıç tarihi, bitiş tarihinden sonra olamaz!20005    Servis Ekinde Dosya Bulunamadı10306    Belirtilen ürün başka bir üretici firma üzerine kayıtlıdır.10309    Belirtilen ürün başka bir hastane üzerine kayıtlıdır.21009    Paketi göndermeye çalıştığınız paydaş deaktif !40009   Üzerinize kayıtlı ürün başka bir paydaş seviyesinde geri çekilmiştir.21012    Alınmak istenen paket # defa alınmaya çalışılmış. Bir paket en fazla 100 defa alınabilir, Lütfen süreçlerinizi kontrol ediniz.20002    Hedef GLN Bilgisi Yok/Geçersiz20004    Kullanıcı Bu Firma için Paket Alamaz40006    Ürünün son kullanma tarihi geçmiştir.10308    Belirtilen ürün başka bir eczane üzerine kayıtlıdır.21001    Transfer ıd formatı düzgün değildir! Transfer ıd sadece rakamlardan oluşabilir.40008    Ürün başka bir paydaş seviyesinde geri çekilmiştir.21016    Paket Detay Servisindeki maksimum sorgu süresi 1 ay(31 gün) olmalıdır. Lütfen başlangıç ve bitiş tarihlerinizi düzeltiniz.11001    Kullanıcı Bu Firma İçin Bildirim Yapamaz.11003    Bildirilen GLN e kayıtlarımızda rastlanamamıştır.11004    Yanlış GTIN Numarası. Bu Numarada Kayıtlı Ürün Yok.11005    Bu Ürüne ait Üretim Bildirimi Yapma Yetkiniz Yok.11006    Bu Ürün Üretim Bildirimine Kapalıdır!11009    Bildirilen Alıcı Bilgisine Kayıtlarımızda Rastlanılamamıştır.11011    <PT> Ürün Tipi Alanı Yok ya da Geçersiz Ürün Tipi…Sadece İlaç (PP) kabul edilir.11012    <BN> Parti Numarası Alanı Yok ya da Geçersizdir.11013    <GTIN> Ürün Barkod Bilgisi Yok ya da Geçersizdir.11014    <MI> Üretici GLN Bilgisi Yok ya da Geçersiz.11015    <MD> Üretim Zamanı Bilgisi Yok ya da Yanlış11016    <XD> Son Kullanma Tarihi Bilgisi Yok ya da Yanlış.11017    <URUNLER> İçerisinde Ürünlerin Sıra Numarası <SN> Bilgileri Girilmemiş.11018    <FR> Gönderici GLN Bilgisi Yok ya da Geçersiz.11019    <TO> Alıcı Bilgisi Yok ya da Geçersiz.11020    <URUNLER> İçerisinde <URUN> Bilgileri Girilmemiş.11022    <DS> Deaktivasyon Kodu Yanlış.11023    Bu Servisi Kullanmaya Yetkili Değilsiniz.11024    <RT> Bilgisi Bos ya da Geçersiz.11025    <TO> alanında bir Eczane Kodu varsa <CP> , <DR> ve <RKN> alanları bos olmalıdır.11026    <TO> alanında SGK nın Kodu varsa <EID> ve <RKN> Alanları dolu olmalıdır.11027    Bu Reçete Kayıt Numarası Zaten Kayıtlı11028    <EID> Bilgisi Yok ya da Geçersiz!11029    <RKN> Bilgisi Yok ya da Geçersiz!11030   .Belirtilen Reçete Kayıt Numarasına Satış Bildirimi Yapılmamıştır11031    Gönderilen XML Veri Yapısı WSDL Dokümanındaki Şema ile Uyumlu Değildir11032    Sıra Numarası Formatı Geçersiz11033    Alıcı Bilgisi Geri Ödeme Kurumu Olduğunda <URUNLER> alanı bos olmalıdır11034    <TO> Elden Satış Kodu Olduğunda <EID> ve <RKN> alanları boş olmalıdır.11035    Ürüne Ait Son Kullanım Tarihi (XD) Formatı Uyumsuz11036    Ürüne Ait Parti Numarası (BN) Formatı Uyumsuz11037    Ürüne ait GTIN numarası Formatı Uyumsuz11038    (XD) Ürün Son Kullanma Tarihi, Üretim Tarihinden İtibaren 7 Yılı Geçemez11039    Kullanıcı adının ilk 13 hanesi GLN ile ayni olmalıdır11208    Geçersiz Alıcı Bilgisi11213    Belirtilen Reçete Numarası Zaten Kayıtlı11215    Bildirilen Satıcı (Depo) Bilgisi Yanlıştır11216    Belirtilen Reçete Kayıt Numarası Sistemimizde Kayıtlı Değildir11217    Bu Reçete Geri Ödeme Kurumu tarafından Sorgulanmıştır. İptal Edilemez11901    Kullanıcı bu servisi kullanmaya yetkili değildir. Lütfen firma yetkilinizle görüsünüz11902    Belirtilen alıcı sistemde kayıtlı değildir11903    Belirtilen satıcı sistemde kayıtlı değildir11904    Belirtilen alici deaktif durumdadır11905    Belirtilen satıcı deaktif durumdadır11906    Belirtilen alıcı bu isleme uygun paydaş türünde değildir11907    Belirtilen satıcı bu isleme uygun paydaş türünde değildir10007    Bu Sıra Numarası Zaten Kayıtlı!10008   Tanımlanmamış Kayıt Hatası10201    Belirtilen Ürün Sistemimizde Kayıtlı Değildir.10202    Ürünün Son Kullanma Tarihi Geçmiştir. (Hastaya verilemez.)10203    Ürün Bilgileri Tutarsız.10204    Belirtilen Ürün Önceden Satılmıştır.10205    Bu Ürünün Satısı Yasaklanmıştır.10206    Veritabanı Kayıt Hatası.10207    Bu Ürün Önceden İhraç Edilmiştir.10209    Ürün Su Anda Başka Bir Eczane Stokunda Görünüyor.10210   .Ürün Stokunuzda Görünüyor10211    Ürün Stokunuzda Görünmüyor!10219    Belirtilen Ürün Tarafınızdan Satılmamıştır10220    Ürün Geri Ödeme Kurumuna Satılmıştır. Satışın Reçete Bazlı İptal Edilmesi Gerekir10221    Ürünün Satışı İptal Edilemez.10222    Ürün Üzerinize Kayıtlı Değil10223    Ürün Üzerinize Kayıtlı Görünüyor10224    Ürün Eczane Tarafından Satılmıştır.10225    Ürün su anda başka bir birimde görünüyor.10227    Girilen GLN, eczane GLNsi değildir. GLNnin size ait olduğundan emin olunuz.10301    Girilen satıcı GLNsi yanlıştır. Ürünü aldığınız paydaşın GLNsini belirttiğinizden emin olunuz.10302    Girilen alıcı GLNsi yanlıştır. Ürünü sattığınız paydaşın GLNsini belirttiğinizden emin olunuz.10303    Belirtilen ürün üzerinize kayıtlıdır.10304    Belirtilen ürün üzerinize kayıtlı değildir.10305    Belirtilen ürün başka bir paydaş üzerine kayıtlıdır.11045    Belirtilen parti numarasına geri çekme uygulanmıştır.11021    <DT> Bildirim Türü Yanlış.10230    Ürün sarf edilmiştir.20003    Kullanıcı Bu Firma için Paket Gönderemez40001    Ürün üzerinize kayıtlıdır.40002    Ürün üzerinize kayıtlı değildir.40003   .Ürün üzerinize kayıtlı değildir40005   .Ürün geri çekilmiştir10307    Belirtilen ürün başka bir ecza deposu üzerine kayıtlıdır.11040    (PRODUCTS) içerisinde (PRODUCT) Bilgileri Girilmemiş21006    Transfer id sistemde yoktur ve/veya tarafınıza böyle bir paket gönderilmemiştir!21002    Alıcı GLN formatı uygun değildir! GLN 13 haneli olmalı ve rakamlardan oluşmalıdır.21003   .Gönderilmek istenen paket formatı desteklenmemektedir! Paketin ZIP formatında olduğundan emin olunuz.21004   Gönderilecek paketin boyutu azami 10MB olabilir!21007   Gönderilmek istenen paket bulunamadı! Lütfen paketi gönderdiğinizden emin olun.21008   Paketi göndermeye çalıştığınız paydaş sistemde bulunamadı! Lütfen karşı paydaşın GLN’sini kontrol ediniz.21010   Alınmak istenen paket sistem üzerinde bulunamadı! Lütfen ITS Yardim Masası Hata Kodu ve Transfer id ile başvurunuz.21011   Gönderici kendisine paket gönderemez!40007   Üzerinize kayıtlı ürün geri çekilmiştir.21013   Gönderici GLN formatı uygun değildir! GLN 13 haneli olmalı ve rakamlardan oluşmalıdır!

II-)İlaç Takip Sistemi (İTS) endpoint adresleri

Tüm paydaşların İTS Bildirimleri için kullanacakları endpoint adresleri aşağıdaki gibidir:

http://its.saglik.gov.tr/UrunDogrulama/UrunDogrulamaReceiverService https://its.saglik.gov.tr/UrunDogrulama/UrunDogrulamaReceiverService http://its.saglik.gov.tr/UretimBildirim/UretimBildirimReceiverService https://its.saglik.gov.tr/UretimBildirim/UretimBildirimReceiverService http://its.saglik.gov.tr/IhracatBildirim/IhracatReceiverService https://its.saglik.gov.tr/IhracatBildirim/IhracatReceiverService http://its.saglik.gov.tr/DeaktivasyonBildirim/DeaktivasyonBildirimReceiverService https://its.saglik.gov.tr/DeaktivasyonBildirim/DeaktivasyonBildirimReceiverService http://its.saglik.gov.tr/EczaneSatis/EczaneSatisReceiverService https://its.saglik.gov.tr/EczaneSatis/EczaneSatisReceiverService http://its.saglik.gov.tr/EczaneSatisIptal/EczaneSatisIptalReceiverService https://its.saglik.gov.tr/EczaneSatisIptal/EczaneSatisIptalReceiverService http://its.saglik.gov.tr/HastaneSarfBildirim/HastaneSarfBildirimReceiverService https://its.saglik.gov.tr/HastaneSarfBildirim/HastaneSarfBildirimReceiverService http://its.saglik.gov.tr/IlacSatisSorgula/IlacSatisSorgulaService https://its.saglik.gov.tr/IlacSatisSorgula/IlacSatisSorgulaService http://its.saglik.gov.tr/ITSServices/ReceiptNotification https://its.saglik.gov.tr/ITSServices/ReceiptNotification http://its.saglik.gov.tr/ITSServices/ReturnNotification https://its.saglik.gov.tr/ITSServices/ReturnNotification http://its.saglik.gov.tr/ITSServices/DispatchNotification https://its.saglik.gov.tr/ITSServices/DispatchNotification http://its.saglik.gov.tr/ITSServices/DispatchCancellation https://its.saglik.gov.tr/ITSServices/DispatchCancellation http://its.saglik.gov.tr/ITSServices/TransferNotification https://its.saglik.gov.tr/ITSServices/TransferNotification http://its.saglik.gov.tr/ITSServices/TransferCancellation https://its.saglik.gov.tr/ITSServices/TransferCancellation Tüm Paydaşlara önemle duyurulur.

Comments


bottom of page