top of page

Hasılat Girişi Hakkında – Eczacılarımıza Çok Önemli Uyarı !


untitled

Hasılat Girişi Hakkında – Eczacılarımıza Çok Önemli Uyarı !

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir.” hükmü doğrultusunda serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürleri tarafından İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden beyan edilmiş, ancak beyan edilen ciro bilgilerinde hatalar bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir.

Bu nedenle İTS üzerinde yer alan hasılat girişi ekranından eczacılarımızın beyan ettikleri ciro bilgilerini kontrol etmeleri, ayrıca beyan ettikleri tutarın “000.000.000,00” şeklinde Türk lirası ve kuruş hanelerinin de doğru olup olmadığını teyit etmeleri, ciro bildirimi hatalı olarak yapılmış ise 31/05/2016 – 05/06/2016 tarihleri arasında gerekli düzeltmeyi yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde beyan edilen ciro bilgileri doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırması gereken eczaneler belirlenecek ve mesuliyet ciroyu beyan eden eczacıya ait olacaktır.

Bununla birlikte Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya alınır.” hükmü doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırması gerektiği halde bundan imtina eden eczacı hakkında yaptırımlar uygulanacaktır.

Gerektiğinde İTS üzerinde yer alan “Destek masası” sekmesinden destek alınabilir.

Önemle duyurulur.

Comentarios


bottom of page